• Quy định về thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực mới nhất
  • 02:53, 07-07-2022
  • Điện lực là một trong những ngành nghề khá đặc thù. Vì vậy pháp luật quy định cụ thể và chi tiết đối với các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực này. Hãy cùng ACC tìm hiểu về thủ tục cấp giấy phép hoạt động điện lực nội dung bài viết dưới đây. Trường hợp