Lãi suất của tiền ký quỹ

Xin cho biết hoạt động ký quỹ theo quy định của pháp luật là hoạt động như thế nào? Tiền ký quĩ có được hưởng lãi suất không?  Nguyễn Tiến (Long An)

Điều 330 Bộ luật dân sự 2015 có quy định về hoạt động ký quỹ. Theo đó, ký quỹ là việc bên có nghĩa vụ gửi một khoản tiền hoặc kim khí quỹ, đá quỹ hoặc giấy tờ có giá khác vào tài khoản phong tỏa tại một ngân hàng để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự. Trong trường hợp bên có nghĩa vụ không thực hiện hoặc thực hiện không đúng nghĩa vụ, thì bên có quyền được ngân hàng nơi ký quỹ thanh toán, bồi thường thiệt hại do bên có nghĩa vụ gây ra, sau khi trừ chi phí dịch vụ ngân hàng. Bên ký quỹ sẽ được khoản lãi suất theo lãi suất của ngân hàng nơi ký quỹ khi nhận lại số tiền ký quỹ.

TÌM KIẾM TIN TỨC