Kết hôn với người định cư ở nước ngoài

Em có một câu hỏi muốn nhận được sự tư vấn như sau: Hiện nay bạn trai em là người Việt Nam, đang làm việc và sinh sống, định cư  tại Nhật Bản. Cuối năm nay bạn em sẽ về Việt Nam chơi và chúng em muốn đăng ký kết hôn luôn. Em muốn hỏi là chúng em muốn kết hôn thì cần phải đáp ứng điều kiện gì? thủ tục, giấy tờ chuẩn bị ra sao? Em xin cảm ơn!

 

Việc bạn muốn kết hôn với bạn trai là người Việt Nam nhưng lại đang định cư ở nước ngoài được coi là việc kết hôn có yếu tố nước ngoài. Được quy định trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 như sau:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài là quan hệ hôn nhân và gia đình mà ít nhất một bên tham gia là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; quan hệ hôn nhân và gia đình giữa các bên tham gia là công dân Việt Nam nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài.

Như vậy, bạn phải đáp ứng những điều kiện nhất định, về những điều kiện đó, được quy định tại điều 126 về kết hôn có yếu tố nước ngoài như sau:

 

“Điều 126. Kết hôn có yếu tố nước ngoài

  1. Trong việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, mỗi bên phải tuân theo pháp luật của nước mình về điều kiện kết hôn; nếu việc kết hôn được tiến hành tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam thì người nước ngoài còn phải tuân theo các quy định của Luật này về điều kiện kết hôn.
  2. Việc kết hôn giữa những người nước ngoài thường trú ở Việt Nam tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam phải tuân theo các quy định của Luật này về điều kiện kết hôn”.

Việc bạn và người chồng sắp cưới sẽ dự định kết hôn tại Việt Nam cho nên bạn và người chồng sắp cưới phải tuân theo những điều kiện theo pháp luật Việt Nam, được quy định trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 của nước CHXHCNVN. Theo đó, hai bạn phải đáp ứng đủ các điều kiện như sau:

 

Điều 8. Điều kiện kết hôn

  1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

  1. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

Như vậy, hai bạn dù kết hôn có yếu tố nước ngoài nhưng vẫn phải đáp ứng những điều kiện được quy định như trên, cụ thể là về độ tuổi, việc tự nguyện kết hôn, không bị mất năng lực hành vi dân sự…Nếu bạn và chồng sắp cưới đã đáp ứng những yêu cầu trên thì có thể tiến hành thủ tục đăng kí kết hôn theo pháp luật Việt Nam.

Về thủ tục đăng kí kết hôn có yếu tố nước ngoài, căn cứ vào Nghị định 123/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hộ tịch thì bạn cần làm những thủ tục sau:

Bước 1: Bạn cần phải chuẩn bị hồ sơ như sau:

–  Tờ khai đăng ký kết hôn của cả hai người.

– Giấy tờ chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước ngoài (người đang cư trú ở nước ngoài) là giấy do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp còn giá trị sử dụng xác nhận hiện tại người đó không có vợ hoặc không có chồng; trường hợp nước ngoài không cấp xác nhận tình trạng hôn nhân thì thay bằng giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài xác nhận người đó có đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật nước đó.

– Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam và của nước ngoài xác nhận người đó không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác mà không có khả năng nhận thức, làm chủ hành vi của mình.

– Bản sao CMND hoặc thẻ Căn cước công dân của người Việt Nam.

– Bản sao hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu.

Bước 2: bạn đem hồ sơ đã chuẩn bị nộp đến Phòng tư pháp thuộc UBND cấp quận/huyện. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Tư pháp tiến hành nghiên cứu, thẩm tra hồ sơ và xác minh nếu thấy cần thiết. Nếu hồ sơ hợp lệ, các bên có đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, không thuộc trường hợp từ chối kết hôn đăng ký kết hôn thì Phòng Tư pháp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ký 02 bản chính Giấy chứng nhận kết hôn. Sau đó, Phòng tư pháp sẽ tiến hành trao giấy chứng nhận đăng kí kết hôn cho hai bạn theo quy định của pháp luật

TÌM KIẾM TIN TỨC