Kết hôn khi chưa đủ 18 tuổi

Tôi năm nay 22 tuổi đang yêu một cô gái sinh năm 1999, người yêu tôi đã có thai 3 tháng và chúng tôi đang có dự định kết hôn trong thời gian tới. Xin hỏi, người yêu tôi chưa đủ 18 tuổi có kết hôn được không? Nếu hai gia đình tổ chức kết hôn có vi phạm gì không?

 

Thứ nhất: Độ tuổi đăng ký kết hôn

Theo quy định Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 như sau:

 1. “ Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

  a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

  b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

  c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

  d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

 2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính”.

Như vậy, theo quy định này thì độ tuổi kết hôn là nam phải từ đủ 20 tuổi trở lên và nữ từ đủ 18 tuổi. Nếu bạn gái của bạn mới được 17 tuổi thì chưa đủ độ tuổi đăng ký kết hôn

Thứ hai: Việc tảo hôn và tổ chức tảo hôn

Điểm b Khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định cấm hành vi tảo hôn, cưỡng ép kết hôn, lừa dối kết hôn, cản trở kết hôn

Nếu có hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn sẽ bị xử phạt theo Điều 47 Nghị Định 110/2013/NĐ-CP về  hành vi tảo hôn, tổ chức tảo hôn như sau:

 1. “Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi tổ chức lấy vợ, lấy chồng cho người chưa đủ tuổi kết hôn.

 2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi cố ý duy trì quan hệ vợ chồng trái pháp luật với người chưa đủ tuổi kết hôn mặc dù đã có quyết định của Tòa án nhân dân buộc chấm dứt quan hệ đó”.

Do đó, nếu như người yêu bạn chưa đủ tuổi kết hôn thì khi hai người tiến hành kết hôn sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.