Hướng dẫn viết mẫu công văn xin tạm ngừng đóng bảo hiểm xã hội

Trong một số trường hợp người sử dụng lao động, người lao động cần phải tạm dừng đóng bảo hiểm cho người lao động thì cần làm đơn xin tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội gửi đến cơ quan chức năng. Vậy mẫu đơn xin tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội gồm những nội dung gì? Bài viết dưới đây ACC xin chia sể thông tin về mẫu công văn xin tạm ngừng đóng bảo hiểm xã hội.

1.Các trường hợp dừng đóng bảo hiểm xã hội.

Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

– Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 01 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế;

– Gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

– Người lao động quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Nghị định 115/2015/NĐ-CP mà bị tạm giam thì người lao động và người sử dụng lao động được tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội

2. Điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

– Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên.

– Bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất).

3. Mẫu công văn xin tạm ngừng đóng bảo hiểm xã hội.

3.Hướng dẫn viết mẫu đơn xin tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội.

– Tên doanh nghiệp: Là tên doanh nghiệp của bạn muốn tạm ngừng đóng bảo hiểm xã hội

– Địa chỉ trụ sở chính: Là địa chỉ công ty bạn khi đăng ký thành lập và kinh doanh trên giấy phép kinh doanh

– Điện thoại: số điện thoại của công ty khi đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội

– Email: Là địa chỉ email của công ty bạn

– Mã số đăng ký kinh doanh: Là mã số trên giấy phép kinh doanh của bạn

– Nơi tham gia bảo hiểm xã hội: Là cơ quan bảo hiểm xã hội mà bạn đăng ký tham gia ban đầu

– Tình hình sử dụng lao động:

+ Bạn cần điền số người lao động của công ty khi tạm dừng sản xuất vào thời gian ngày, tháng, năm cụ thể

+ Bạn ghi số người lao động tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc vào ngày, tháng, năm cụ thể. Trong đó:

Ghi đầy đủ số người lao động tạm ngừng việc mà có hưởng lương

Ghi đầy đủ số người tạm thời hoãn hợp đồng lao động

Ghi đầy đủ số người lao động nghỉ việc không hưởng lương

Ghi đầy đủ số người lao động tạm thời nghỉ việc vì một số lý do khách quan

Bạn cần ghi đúng tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm của công ty bạn khi tạm thời nghỉ việc trên tổng số lao động có mặt tại thời điểm trước khi tạm dừng sản xuất. Sau khi điền đầy đủ thông tin trên tờ khai tạm ngừng đóng bảo hiểm xã hội bạn ký tên và ghi rõ họ tên rồi đóng dấu.

Trên đây là những thông tin về mẫu công văn xin tạm ngừng đóng bảo hiểm xã hội mà Công ty Luật ACC cung cấp đến bạn đọc. Nếu bạn đang có nhu cầu được hỗ trợ về các dịch vụ pháp lý hoặc cần được trợ giúp về vấn đề pháp lý, đừng ngần ngại mà liên lạc đến Công ty Luật ACC thông qua:

Hotline: 1900.3330
Zalo: 0846967979
Gmail: info@accgroup.vn
Website: accgroup.vn