Hướng dẫn viết mẫu công văn giải trình thuế cập nhật 2023

Công văn giải trình thuế là công văn gửi cơ quan thuế để giải trình về một việc nào đó, trong đó ghi rõ thông tin của doanh nghiệp/công ty và những nội dung cần giải trình. Bài viết dưới đây ACC xin chia sẻ thông tin về công văn thuế.

1. Những trường hợp dẫn đến phải gửi công văn giải trình thuế.

 Tổ chức, cá nhân có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn bị xử phạt theo tỷ lệ phần trăm (%) quy định tại Điều 107 Luật quản lý thuế.

Hành vi trốn thuế bị xử phạt theo số lần thuế trốn theo quy định tại Điều 108 Luật quản lý thuế.

Hành vi không trích chuyển tiền trong tài khoản của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế quy định tại Điều 114 Luật quản lý thuế bị lập biên bản vi phạm hành chính về thuế.

2. Mẫu công văn giải trình thuế.

CÔNG TY ………. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
————————————– Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————————–
Số: …….. ……… ngày ……thán ….năm…….

CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH
(V/v: nộp lại bảng kê mua vào tháng ………)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ………………

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY…………………..

– Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Minh A – Chức vụ: Giám đốc

– Địa chỉ trụ sở chính: ………………

– Điện thoại: ………., fax:………….

– Mã số thuế:………….

– Ngành nghề kinh doanh: Mua bán, lắp đặt máy tính…

Trong quá trình nhập số liệu của bảng kê mua vào (mẫu số PL 01-2/GTGT) vào phần mềm kế toán Misa và kết xuất ra phần kê khai thuế HTKK của tháng …….. Do phần mềm kê toán Misa bị lỗi, do đó đã cập nhật sai địa chỉ và mã số thuế của Công ty TNHH…Hóa đơn số….. Sai sót trên không làm ảnh hưởng đến số thuế được khấu trừ và số thuế phải nộp.

Nay Công ty chúng tôi làm công văn này, gửi tới Chi cục thuế ……….. để giải trình và nộp lại bảng kê mua vào (mẫu số PL 01-2/GTGT) của tháng………..đã điều chỉnh lại cho đúng.

Công ty chúng tôi xin cam kết nội dung trên là đúng và xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Xin trân trọng kính chào!

Nơi nhận: Đại diện Doanh nghiệp
– Như trên; Giám Đốc
– Lưu (Ký tên và đóng dấu)

 

Trên đây là những thông tin về công văn thuế mà Công ty Luật ACC gửi tới bạn đọc. Nếu bạn đang cần được trợ giúp pháp lý hoặc có nhu cầu về các dịch vụ pháp lý đừng ngần ngại liên lạc với Công ty Luật ACC thông qua:

Hotline: 1900.3330
Zalo: 0846967979
Gmail: info@accgroup.vn
Website: accgroup.vn

 

 

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật