Hướng dẫn việc chia tài sản khi ly hôn trong trường hợp thuận tình ly hôn

Pháp luật hôn nhân và gia đình Việt Nam hướng dẫn việc chia tài sản khi ly hôn khá chi tiết và chặt chẽ. Bài viết dưới đây là cập nhật mới nhất về những quy định của pháp luật hiện hành về vấn đề pháp lý nêu trên.

1. Cơ sở pháp lý

2. Thuận tình ly hôn là gì?

Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn.

3. Hướng dẫn việc chia tài sản sau khi ly hôn trong trường hợp thuận tình ly hôn

Khi vợ chồng thuận tình ly hôn thì có thể nộp hồ sơ yêu cầu Tòa án có thẩm quyền công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con và thỏa thuận chia tài sản chung.

Mẫu Đơn yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, nuôi con, chia tài sản sau khi ly hôn được quy định như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—***—

ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN THUẬN TÌNH LY HÔN, NUÔI CON, CHIA TÀI SẢN KHI LY HÔN

Kính gửi: Tòa án nhân dân huyện/Quận……………Tỉnh/TP……….

Họ và tên chồng: ………………………………………….. Sinh ngày: …../…../………..

Thẻ căn cước hoặc CMND số: …………………do công an ………………… cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………………

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………..

Họ và tên vợ: ………………………………………. Sinh ngày:…./…../………..

Thẻ căn cước hoặc CMND số: …………………do công an ………………………………………. cấp ngày…./…../……

Hộ khẩu thường trú: ………………………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại:…………………………………………………………………………………………

Xin trình bày với Quý tòa một việc như sau: 

…………………………………………………………………………………………………………………………

Nay, Chúng Tôi làm đơn này yêu cầu Tòa án nhân dân……………..Công nhận thuận tình ly hôn theo trình tự và quy định của pháp luật hiện hành.

Vì vậy, Kính mong Quý tòa xem xét và giải quyết cho Chúng tôi được ly hôn, chấm dứt tình trạng hôn nhân. Hai Vợ/Chồng đã cùng nhau thỏa thuận các vấn đề sau:

  1. Về con chung: …………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………

Chúng tôi đã thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con và mức cấp dưỡng cho con hàng tháng như sau: ………………………………………………………………………………………..

  1. Về tài sản chung chúng tôi tự nguyện thỏa thuận và phân chia như sau: 

Chúng tôi có những tài sản chung sau:…………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………..

  1. Về nhà ở Chúng tôi tự nguyện thỏa thuận như sau:

……………………………………………………………………………………………………….

  1. Về nợ chung (vay nợ chung) chúng tôi đã tự nguyện thỏa thuận như sau: ……………………………………………………………………………………………………….

Kính đề nghị Quý Tòa xem xét giải quyết

…………………….., ngày…..tháng…..năm……..

Họ tên chồng Họ tên vợ
(Ký và ghi rõ họ tên) (Ký và ghi rõ họ tên)

 

4. Hướng dẫn việc chia tài sản khi ly hôn tại ACC Group.

ACC Group là công ty chuyên cung cấp dịch vụ hướng dẫn việc chia tài sản khi ly hôn. Trình tự ACC Group thực hiện như sau:

  • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
  • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
  • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
  • Tư vấn cho khách hàng những điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
  • Bàn giao kết quả.

Trên đây là quy định của pháp luật hiện hành và hướng dẫn việc chia tài sản khi ly hôn. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật