Hộ kinh doanh cá thể

HỘ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Hộ đăng ký kinh doanh là một mô hình kinh doanh gọn nhẹ, phù hợp với quy mô kinh doanh nhỏ. Đối với mô hình này, chủ thể kinh doanh sẽ tối giản được những chi phí quản lý. Đây cũng là một mô hình kinh doanh tận dụng được tối đa uy tín của các chủ thể kinh doanh, là bệ phóng lý tưởng để tiến tới các mô hình kinh doanh khác.

Hồ sơ cần chuẩn bị:

  1. Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh
  2. Bản sao giấy chứng minh nhân dân của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc người đại diện hộ gia đình
  3. Biên bản hop nhóm cá nhân về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập
  4. Đối với những ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của cá nhân hoặc đại diện hộ gia đình.
  5. Đối với những ngành, nghề phải có vốn pháp định thì phải có bản sao hợp lệ văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Thời gian hoàn thành thủ tục đăng ký: 05 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật