Hình thức kỷ luật sa thải lao động

Tôi đang làm việc cho một công ty cổ phần với hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Trong khoảng thời gian nghỉ phép hằng năm, tôi có nhận lời mời của một công ty khác. Công ty cổ phần đã sa thải tôi với lý do tôi ký kết hợp đồng với công ty khác. Xin hỏi công ty sa thải tôi như vậy có đúng không? Nếu không đúng, tôi có thể khiếu nại ở đâu?

Theo quy định tại Điều 125, Bộ Luật lao động, hình thức xử lý kỷ luật sa thải chỉ được áp dụng trong những trường hợp: người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, tiết lộ bí mật công nghệ, kinh doanh hoặc có hành vi khác gây thiệt hại nghiêm trọng về tài sản, lợi ích của doanh nghiệp; người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương, chuyển làm công việc khác mà tái phạm trong thời gian chưa xóa kỷ luật hoặc bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm; người lao động tự ý bỏ việc năm ngày cộng dồn trong một tháng, hoặc 20 ngày cộng dồn trong một năm mà không có lý do chính đáng.

Theo điều 16 Bộ Luật lao động, người lao động được giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các hợp đồng đã giao kết. Như vậy, công ty xử lý kỷ luật sa thải bạn là không đúng với quy định của pháp luật. Bạn có thể gửi đơn đến hội đồng hòa giải lao động cơ sở hoặc hòa giải viên lao động hay tòa án để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bạn.