Hiệu lực pháp lý của di chúc

Ông nội tôi có hai người con là ba tôi và cô tôi. Do bệnh nặng nên ông tôi đã qua đời và để lại di chúc cho tôi là cháu nội thừa kế căn nhà của ông tôi. Bản di chúc được đánh máy và có chứng thực của UBND địa phương. Xin hỏi, bản di chúc này có giá trị pháp lý không? Sau này khi bán căn nhà tôi có phải chia cho những người khác không? H.THANH (TP.HCM)

Điều 628 Bộ Luật dân sự quy định về di chúc bằng văn bản bao gồm: Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng; di chúc bằng văn bản có người làm chứng; di chúc bằng văn bản có công chứng; di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Di chúc do ông nội của bạn để lại thuộc hình thức di chúc bằng văn bản có chứng thực. Vì vậy, bản di chúc này là có giá trị pháp lý nếu tuân thủ đúng trình tự thủ tục lập di chúc được qui định tại điều 636 và điều 637 Bộ Luật dân sự về “thủ tục lập di chúc tại cơ quan công chứng hoặc UBND xã, phường, thị trấn” và “người không được công chứng, chứng thực di chúc”. Nếu đã tuân thủ đúng các quy định trên,  bạn được quyền đứng tên quyền sở hữu căn nhà mà bạn được thừa kế theo di chúc và khi bán căn nhà đó, bạn không phải chia cho những người khác.