Hậu quả pháp lý khi giao vật không đồng bộ

Câu hỏi:

Xin chào Luật sư, tôi có một câu hỏi muốn được Luật sư tư vấn như sau. Tôi có bán 10 dàn máy vi tính cho một công ty tư nhân. Tuy nhiên, do sự chậm trễ trong khâu lắp ráp nên đến hẹn tôi giao máy tính mà các dàn máy tính đều thiếu mất bàn phím, bộ phận đó không thể giao kịp thời hạn như đã thỏa thuận được. Như vậy, tôi có bị xác định là vi phạm nghĩa vụ không và theo quy định thì sẽ bị xử lý như thế nào ạ? Mong nhận được câu trả lời từ Luật sư, tôi xin cảm ơn!

 

Trả lời:

Chào bạn, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

Hậu quả pháp lý khi giao vật không đồng bộ là gì?

Theo như những gì bạn trình bày thì xác định bạn đã vi phạm nghĩa vụ giao vật, hai bên thỏa thuận giao toàn bộ và đúng hạn như trong hợp đồng nhưng đến hạn bạn không giao được toàn bộ mà dàn máy tính nào cũng thiếu một bộ phận đó là bàn phím. Xét thấy máy tính là vật đồng bộ, do đó phải có tất cả các bộ phận thì máy tính mới hoạt động bình thường được. Bạn vi phạm nghĩa vụ giao vật đồng bộ nên bạn sẽ phải chịu hậu quả pháp lý theo quy định tại Điều 438 Bộ luật Dân sự 2015 về Trách nhiệm do giao vật không đồng bộ:

1. Trường hợp vật được giao không đồng bộ làm cho mục đích sử dụng của vật không đạt được thì bên mua có một trong các quyền sau đây:

a) Nhận và yêu cầu bên bán giao tiếp phần hoặc bộ phận còn thiếu, yêu cầu bồi thường thiệt hại và hoãn thanh toán phần hoặc bộ phận đã nhận cho đến khi vật được giao đồng bộ;

b) Hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

2. Trường hợp bên mua đã trả tiền nhưng chưa nhận vật do giao không đồng bộ thì được trả lãi đối với số tiền đã trả theo lãi suất thỏa thuận giữa các bên nhưng không được vượt quá mức lãi suất được quy định tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật này; nếu không có thỏa thuận thì thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 468 của Bộ luật này và yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do giao vật không đồng bộ, kể từ thời điểm phải thực hiện hợp đồng cho đến khi vật được giao đồng bộ.”

Vật đồng bộ được quy định tại Điều 114 BLDS là đối tượng của các hợp đồng chuyển quyền sở hữu hoặc hợp đồng chuyển quyền sử dụng. Nếu vật không đồng bộ sẽ không sử dụng được hoặc sử dụng kém hiệu quả… Vì vậy, nếu bên bán giao vật không đồng bộ thì bên mua có quyền:

(i) Nhận một phần vật đồng bộ đúng với thỏa thuận hoặc theo quy định và yêu cầu bên bán giao tiếp vật hoặc bộ phận còn thiếu và yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có);

(ii) Nếu bên bán giao vật không đồng bộ mà bên mua đã yêu cầu khắc phục, nhưng bên bán cố tình vi phạm thì bên mua có quyền hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có).

Trường hợp bên mua đã trả tiền mà chưa nhận vật đồng bộ thì bên mua có quyền yêu cầu bên bán trả lãi theo lãi suất thỏa thuận nhưng không vượt quá 20%/năm/ số tiền bên mua đã thanh toán. Trường hợp các bên không thỏa thuận về trả lãi thì lãi suất phải trả là 50% mức lãi suất giới hạn/ số tiền đã thanh toán. Ngoài ra, bên mua có quyền yêu cầu bên bán bồi thường toàn bộ thiệt hại xảy ra do giao vật không đồng bộ.

Như vậy, khi bạn giao vật không đồng bộ như trên thì hậu quả pháp lý mà bạn phải chịu đó là buộc phải thực hiện tiếp hợp đồng, có thể bị hủy bỏ hợp đồng, bị phạt trả lãi và phải bồi thường thiệt hại nếu có gây ra thiệt hại.