Hậu quả pháp lý khi bên bán giao thiếu tài sản

Câu hỏi:

Xin chào Luật sư, rất mong Luật sư trả lời cho tôi tình huống như sau. Tôi có giao kết hợp đồng mua 1 tấn xi măng, tuy nhiên đến lúc giao hàng, sau khi kiểm tra tôi phát thiếu mất 4 bao xi măng (mỗi bao 25 kg). Vậy trong trường hợp này bên bán phải chịu hậu quả như thế nào ạ? Tôi xin cảm ơn Luật sư!

 

Trả lời:

Chào bạn, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 437 Bộ luật Dân sự 2015 về Trách nhiệm do giao tài sản không đúng số lượng:

1. Trường hợp bên bán giao tài sản với số lượng nhiều hơn số lượng đã thỏa thuận thì bên mua có quyền nhận hoặc không nhận phần dôi ra; nếu nhận thì phải thanh toán đối với phần dôi ra theo giá được thỏa thuận trong hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

2. Trường hợp bên bán giao ít hơn số lượng đã thỏa thuận thì bên mua có một trong các quyền sau đây:

a) Nhận phần đã giao và định thời hạn để bên bán giao tiếp phần còn thiếu;

b) Nhận phần đã giao và yêu cầu bồi thường thiệt hại;

c) Hủy bỏ hợp đồng và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu việc vi phạm làm cho bên mua không đạt được mục đích giao kết hợp đồng.”

Hậu quả pháp lý khi bên bán giao thiếu tài sản

Bên bán tài sản trong hợp đồng mua bán có nghĩa vụ phải giao tài sản đúng số lượng, khối lượng như đã thỏa thuận, nếu giao thừa hoặc giao thiếu thì phải chịu các hậu quả pháp lý theo quy định của pháp luật.

Bên bán có thể giao số lượng tài sản nhiều hơn số lượng đã thỏa thuận cho bên mua do nhầm lẫn hoặc do nguyên nhân khác. Khi giao thừa thì bên mua có quyền nhận phần dôi ra hoặc không nhận. Nếu nhận tài sản dôi ra thì phải thanh toán cho bên bán theo giá thỏa thuận trong hợp đồng hoặc bên mua sẽ trả lại cho bên bán số tài sản dôi ra đó.

Trường hợp bên bán giao thiếu so với số lượng tài sản đã thỏa thuận thì bên mua có quyền:

(i) Nhận phần tài sản đã giao, phần còn lại sẽ ấn định một thời hạn để bên bán giao tiếp;

(ii) Nếu việc giao thiếu mà gây ra thiệt hại cho bên mua, thì bên mua có quyền nhận phần tài sản đã giao và yêu cầu bồi thường thiệt hại;

(iii) Bên mua có quyền hủy bỏ hợp đồng mua bán nếu việc giao thiếu tài sản làm cho bên mua không đạt được mục đích giao kết hợp đồng và yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại (nếu có). Đây là điều kiện hủy bỏ hợp đồng do pháp luật quy định.

Như vậy, đối với trường hợp của bạn do bên bán giao thiếu tài sản, do vậy bạn có quyền yêu cầu bên bán giao nốt 4 bao xi măng còn thiếu. Nếu việc giao thiếu gây thiệt hại thì bạn được yêu cầu bồi thường thiệt hại. Trong trường hợp việc giao thiếu xi măng làm cho bạn không đạt được mục đích giao kết hợp đồng thì bạn có quyền hủy bỏ hợp đồng. Nhưng xét thấy thiếu 4 bao xi măng so với 1 tấn là không nhiều, không gây ra ảnh hưởng lớn thì bạn không nên hủy bỏ hợp đồng.

Nếu các bên không thể thỏa thuận được về vấn đề bồi thường thì bạn có thể làm đơn khởi kiện gửi tới Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu được giải quyết, hồ sơ bao gồm:

– Hợp đồng mua bán;

– Biên bản bổ sung, phụ lục, phụ kiện hợp đồng (nếu có).

– Tài liệu về việc thực hiện hợp đồng như giao nhận hàng , các biên bản nghiệm thu, các chứng từ thanh toán, biên bản thanh lý hợp đồng.

– Tài liệu về tư cách pháp lý của người khởi kiện, của các đương sự và người có liên quan khác như: giấy phép, quyết định thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; điều lệ hoạt động, quyết định bổ nhiệm hoặc cử người đại diện doanh nghiệp.

– Các tài liệu giao dịch khác (nếu thấy cần thiết);

– Bản kê các tài liệu nộp kèm theo đơn kiện (ghi rõ số bản chính, bản sao)