Hành vi hiếp dâm tập thể

Gần nhà tôi có một cháu gái 17 tuổi, trong lúc đi học thêm buổi tối về. Do đoạn đường vắng và tối, hơn nữa lại đi một mình nên cháu đã bị hiếp dâm tập thể. Tôi nghe nói gồm 4 người thực hiện hành vi hiếp dâm, nhưng đều là chưa thành niên cả. Vậy xin hỏi  4 người kia có bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội hiếp dâm không, chúng sẽ bị xử lý như thế nào?

 

Thứ nhất: Về hành vi phạm tội

–  Do nạn nhân 17 tuổi nên hành vi của 4 người kia cấu thành tội hiếp dâm quy định tại điều 111 Bộ luật hình sự cụ thể là điểm c khoản 2 Điều 141:

“2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm:

A) Có tổ chức;

B) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

C) Nhiều người hiếp một người;…“

 

–  Căn cứ vào Điều 9 Bộ Luật hình sự thì đây là tội phạm rất nghiêm trọng.

Thứ hai: Về độ tuổi truy cứu trách nhiệm hình sự

–  Căn cứ vào điều 12 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tuổi chịu trách nhiệm hình sự:

  1. “Người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm.

  2. Người từ đủ 14 tuổi trở lên, nhưng chưa đủ 16 tuổi phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.”

 

–  Do thông tin bạn cung cấp không đầy đủ, không nói rõ là 4 người thực hiện hành vi hiếp dâm kia là bao nhiêu tuổi nên bạn có thể đối chiếu trường hợp của cháu gái cạnh nhà bạn với điều luật trên. Nếu như 4 người kia đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm. Còn người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc  tội phạm  đặc biệt nghiêm trọng. Mà ở đây là tội phạm rất nghiêm trọng và lỗi là lỗi cố ý.

– Như vậy, nếu 4 người kia dưới 14 tuổi thì không bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu từ đủ 14 tuổi trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

 

Thứ ba: Về xử lý hình sự với người chưa thành niên phạm tội:

–  Vấn đề xử lý hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội được quy định tại chương X của Bộ luật hình sự. Theo đó quy định các nguyên tắc xử lý đối với người chưa thành niên phạm tội tại  cụ Điều 69 của Bộ luật Hình sự. Hay các biện pháp tư pháp áp dụng với người chưa thành niên phạm tội tại điều 70 như giáo dục tại xã, phường; đưa vào trường giáo dưỡng. Các hình phạt tại điều 98 như cảnh cáo; phạt tiền; cải tạo không giam giữ; tù có thời hạn….

– Ngoài ra 4 người kia sẽ phải bồi thường thiệt hại cho cháu gái kia vì lý do danh dự, nhân phẩm, uy tín bị xâm phạm; sức khỏe bị xâm phạm theo Bộ Luật dân sự.