Được nghỉ thêm do sinh đôi

Tôi làm việc cho công ty theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn và sắp sửa sinh con. Xin hỏi thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản của tôi là bao nhiêu? Nếu sinh đôi thì có được nghỉ thêm không? L.Ng. (Bến Tre)

Vì bạn không trình bày đầy đủ thông tin nên không thể xác định cụ thể chính xác thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản của bạn. Theo quy định tại Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội “Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng”. Cần lưu ý với bạn là thời gian hưởng chế độ thai sản tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ tết, ngày nghỉ hằng tuần.