Đòi ngay tiền cho vay

Tôi có cho một người bạn vay một số tiền. Hai bên có lập hợp đồng cho vay bằng văn bản nhưng  trong hợp đồng không có thỏa thuận về thời hạn cho vay. Nay tôi có việc cần dùng đến số tiền đó thì tôi có quyền đòi lại ngay được không (trường hợp không có lãi suất hoặc có lãi suất)?  (NG.V.T. – Q.6, TP.HCM)

 

Điều 469 Bộ Luật dân sự về “Thực hiện hợp đồng vay không kỳ hạn” có quy định: Đối với hợp đồng vay không kỳ hạn và không có lãi thì bên cho vay có quyền đòi lại tài sản và bên vay cũng có quyền trả nợ vào bất cứ lúc nào, nhưng phải báo cho nhau biết trước một thời gian hợp lý, nếu không có thỏa thuận khác.

Đối với hợp đồng vay không kỳ hạn và có lãi thì bên cho vay có quyền đòi lại tài sản bất cứ lúc nào nhưng phải báo trước cho bên vay một thời gian hợp lý và được trả lãi đến thời điểm nhận lại tài sản. Bên vay cũng có quyền trả lại tài sản bất cứ lúc nào và chỉ phải trả lãi cho đến thời điểm trả nợ, nhưng cũng phải báo trước bên cho vay một thời gian hợp lý.

Như vậy, dù trong hợp đồng cho vay giữa bạn với người vay tiền có qui định về lãi suất hay không thì bạn cũng chỉ có thể đòi lại số tiền cho vay sau khi đã báo trước cho người vay một thời gian hợp lý.

Tin cùng chuyên mục
Các tin khác