Điều kiện và thủ tục khởi kiện giành quyền nuôi con

Làm thế nào để xác định quyền nuôi con sau ly hôn?

Ly hôn là gì?

Theo khoản 14 Điều 3 Luật hôn nhân và gia đình 2014 nêu rõ: Ly hôn là việc chấm dứt quan hệ vợ chồng theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

Tòa án là cơ quan duy nhất có trách nhiệm ra phán quyết chấm dứt quan hệ hôn nhân của vợ chồng. Phán quyết ly hôn của Tòa án thể hiện dưới hai hình thức: bản án hoặc quyết định.

– Nếu hai bên vợ chồng thuận tình ly hôn thỏa thuận với nhau giải quyết được tất cả các nội dung quan hệ vợ chồng khi ly hôn thì Tòa án công nhận ra phán quyết dưới hình thức là quyết định.

– Nếu vợ chồng có mâu thuẫn, tranh chấp thì Tòa án ra phán quyết dưới dạng bản án ly hôn.

Xác định quyền nuôi con của cha, mẹ sau khi ly hôn được quy định như thế nào?

Điều 58 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định, việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con sau khi ly hôn được áp dụng theo quy định tại các điều 81, 82, 83 và 84 của Luật này.

 • Theo đó, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Việc nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con do hai vợ chồng thỏa thuận. Trong trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi mọi mặt của con, nếu con từ đủ 7 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.
 • Con dưới 36 tháng tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con. Người cha hoặc người mẹ không trực tiếp nuôi con phải cấp dưỡng nuôi con (theo quy định cấp dưỡng).

Điều kiện để giành lại quyền nuôi con?

Ai có quyền giành lại quyền nuôi con sau ly hôn?

Giành lại quyền nuôi con, hay khởi kiện đòi quyền nuôi con sau ly hôn là quyền của một trong các bên yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp giành quyền nuôi con khi quan hệ vợ chồng chấm dứt. Tranh chấp về quyền nuôi con thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án theo quy định của Bộ luật tố tụng.

Người có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con bao gồm các chủ thể được quy định tại (khoản 1 và khoản 5 Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình 2014), cụ thể là:

 • Cha đẻ, mẹ đẻ của người con. Họ là người trực tiếp nuôi hoặc không được trực tiếp nuôi con theo nội dung của bản án/quyết định ly hôn đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án trước đó nhưng có yêu cầu đòi lại quyền nuôi con.
 • Người thân thích
 • Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình
 • Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em
 • Hội liên hiệp phụ nữ

Điều kiện để có thể tiến hành giành quyền nuôi con?

Trừ trường hợp vợ, chồng có thỏa thuận về quyền nuôi con thì điều kiện để đòi lại quyền nuôi con khi nhờ sự can thiệp của Tòa án là:

Điều kiện về chủ thể:

Người trực tiếp nuôi con phải là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, có tư cách đạo đức, nhân phẩm tốt, không thuộc trường hợp bị hạn chế quyền cha mẹ đối với con cái theo quy định tại (Điều 85 Luật Hôn nhân và gia đình 2014).

Điều kiện về vật chất (kinh tế)

 • Vợ/chồng chứng minh có đủ điều kiện về vật chất như có tài sản thể hiện thông qua có công việc ổn định, có thu nhập, chỗ ở hợp pháp để nuôi sống người con và đáp ứng tối thiểu nhu cầu thiết yếu của người con.
 • Mọi điều kiện về vật chất nhằm đảm bảo cho người con có được cuộc sống tốt nhất tương xứng với điều kiện của người có khả năng nuôi dưỡng, chăm sóc.

Điều kiện về tinh thần

 • Người có quyền nuôi con không được thực hiện các hành vi bao lực gia đình đối với con cái, không để con tiếp xúc đến các tệ nạn xã hội,…
 • Tạo môi trường sống, học tập, vui chơi cho người con đảm bảo hình thành và phát triển nhân cách bình thường của người con.

Thủ tục giành lại quyền nuôi con

Thủ tục thực hiện như sau:

 • Nộp đơn đề nghị thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn đến Tòa án có thẩm quyền nơi bị đơn đang cư trú, làm việc.
 • Tòa án xem xét đơn. Nếu đơn hợp lệ, Tòa án tiến hành thụ lý vụ án, ra thông báo thụ lý để người khởi kiện thực hiện nghĩa vụ đóng tiền tạm ứng án phí.
 • Người khởi kiện nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí đến Tòa án đang giải quyết đơn.
 • Tòa án thực hiện xác minh hồ sơ, chứng cứ tiến hành hòa giải.
 • Mở phiên Tòa xét xử sơ thẩm theo thủ tục tố tụng dân sự. Nếu không đồng ý với bản án/quyết định của Tòa thì một trong các bên có quyền kháng cáo trong thời hạn luật định.

Thời hạn giải quyết đòi lại quyền nuôi con từ 04 – 06 tháng kể từ ngày thụ lý vụ án theo quy định tại (Điều 203 BLTTDS 2015).

Quyền và nghĩa vụ của người đòi lại quyền nuôi con sẽ phát sinh kể từ khi bản án/quyết định của Tòa không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật.

Mẫu đơn đề nghị thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI NGƯỜI TRỰC TIẾP NUÔI CON SAU LY HÔN

Kính gửi: Tòa án nhân dân quận (huyện)………………………………………………………(1)

Tên tôi là:……………………………………………………(2) Sinh năm:………………………….(3)

Nghề nghiệp:……………………………………………………………………………………………..(4)

Hộ khẩu thường trú:……………………………………………………………………………………(5)

Tạm trú:…………………………………………………………………………………………………….(6)

Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………………………….(7)

Tại bản án, quyết định:………………………………………………………………………………..(8)

ngày…tháng…năm…………(9) của Tòa án nhân dân…………………………………………(10)

Về phần con chung:……………………………………………………………………………………(11)

Hiện con chung đang ở với anh (chị)………………………………….(12) là trực tiếp nuôi dưỡng.

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………………..(13)

Tạm trú:……………………………………………………………………………………………………(14)

Điện thoại liên hệ:……………………………………………………………………………………..(15)

Nhưng nay do hoàn cảnh của tôi:………………………………………………………………… (16)

Tôi đề nghị Tòa án giải quyết cho tôi được trực tiếp nuôi con chung là: ……………….(17)

                                                                                  ………, ngày…tháng….năm….

NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn điền Đơn xin thay đổi người nuôi con sau ly hôn

(1) Tòa án nhân dân nộp Đơn xin thay đổi người nuôi con sau ly hôn

(2) (3) (4) (7) Điền chính xác thông tin cá nhân của người nộp đơn

(5) Phần hộ khẩu thường trú ghi đúng như trong hộ khẩu

(6) Ghi rõ: số nhà, ngõ, đường, phường, thành phố

(8) Bản án ly hôn hoặc Quyết định công nhận thuận tình ly hôn của cha mẹ trẻ

(9) Ngày, tháng, năm Tòa án công nhận ly hôn

(10) Tòa án nhân dân xét xử vụ án ly hôn

(11) Ghi chính xác nội dung Con chung trong bản án hoặc Quyết định công nhận ly hôn của Tòa án

(12) Ghi thông tin người đang trực tiếp nuôi dưỡng trẻ

(13) (14) (15) Ghi chính xác thông tin cá nhân của người đang trực tiếp nuôi dưỡng trẻ

(16) Ghi lý do muốn được thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn. Phần này cần viết chính xác, thuyết phục.

 (17) Tên con. 

 Thủ tục khởi kiện giành quyền nuôi con của ACC

ACC Group là công ty chuyên cung cấp Thủ tục khởi kiện giành quyền nuôi con. Trình tự ACC thực hiện như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành tư vấn một cách chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể thực hiện các thủ tục;
 • ACC tiến hành các thủ tục khi đã nhận đủ hồ sơ khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng nhưng điều cần lưu ý khi thực hiện thủ tục;
 • Bàn giao kết quả.

Trên đây là một số thông tin về Thủ tục khởi kiện giành quyền nuôi con do ACC cung cấp. Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình cùng con cái, các bên cần tìm hiểu kĩ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện thủ tục nêu trên.

 

 

 

 

 

 

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật