Điều kiện và thời hạn xóa án tích

Anh trai tôi bị kết án 5 năm tù về tội cố ý gây thương tích và đã chấp hành xong hình phạt vào năm 2007. Từ khi ra tù đến nay anh tôi chí thú làm ăn, không vi phạm pháp luật. Xin hỏi anh trai tôi đủ điều kiện được xóa án tích chưa? (Nguyễn T. Vân – TP.HCM)

Điều 70 đến 73 Bộ luật hình sự (BLHS) quy định người bị kết án được xóa án tích và được coi như chưa bị kết án trong ba trường hợp: đương nhiên xóa án tích, xóa án tích theo quyết định của tòa án và xóa án tích trong trường hợp đặc biệt.

Với nội dung bạn hỏi thì anh bạn thuộc trường hợp người đương nhiên được xóa án tích. Tuy nhiên, theo điều 70 BLHS, những trường hợp sau đây đương nhiên được xóa án tích:

– Người được miễn hình phạt.

– Người bị kết án không phải về các tội xâm phạm an ninh quốc gia và các tội phá hoại hòa bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh, nếu từ khi chấp hành xong bản án (về hình phạt chính, hình phạt bổ sung và các quyết định khác) hoặc từ khi hết thời hiệu thi hành án, người đó không phạm tội mới trong thời hạn sau:

a) 01 năm trong trường hợp bị phạt cảnh cáo, phạt tiền, cải tạo không giam giữ, phạt tù nhưng được hưởng án treo;

b) 02 năm trong trong trường hợp bị phạt tù đến 05 năm;

c) 03 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 05 năm đến 15 năm;

d) 05 năm trong trường hợp bị phạt tù từ trên 15 năm, tù chung thân hoặc tử hình nhưng đã được giảm án.

Với quy định nói trên, anh trai bạn phải chấp hành xong bản án và không phạm tội mới trong thời hạn 5 năm kể từ khi chấp hành xong bản án thì mới đủ điều kiện đương nhiên xóa án tích. Vì anh bạn đã chấp hành xong hình phạt tù từ năm 2007, đến nay mới được 4 năm nên chưa đủ điều kiện để đương nhiên được xóa án tích.