Điều kiện thuê trẻ em làm việc

Tôi hiện là một chủ shop quần áo thời trang, hiện tại tôi đang có nhu cầu thuê nhân viên để làm việc tại shop quần áo. Tôi muốn thuê một cháu gái năm nay được 16 tuổi để làm việc có được không? có bị pháp luật cấm hay không? xin hãy tư vấn giúp tôi!

 

Thuê trẻ em làm việc cần đáp ứng điều kiện gì?

Trẻ em trong trường hợp này được hiểu là người chưa thành niên, chưa đủ 18 tuổi. Đối tượng mà bạn muốn thuê là trẻ em trong đó chưa đủ 18 tuổi, theo như bạn trình bày người bạn muốn thuê chỉ mới 16 tuổi, thuộc đối tượng người lao động chưa thành niên, vì vậy, khi thuê lao động đó, bạn cần đáp ứng những điều kiện theo quy định tại Bộ luật lao động năm 2019 như sau:

“Điều 146. Nguyên tắc sử dụng lao động là người chưa thành niên

1. Không được sử dụng lao động chưa thành niên làm những công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc chỗ làm việc, công việc ảnh hưởng xấu tới nhân cách của họ theo danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

2. Thời giờ làm việc của người lao động chưa thành niên từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi không được quá 08 giờ trong 01 ngày và 40 giờ trong 01 tuần.

Thời giờ làm việc của người dưới 15 tuổi không được quá 4 giờ trong 01 ngày và 20 giờ trong 01 tuần và không được sử dụng làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm.

3. Người từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi được làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm trong một số nghề và công việc theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

4. Không được sử dụng người chưa thành niên sản xuất và kinh doanh cồn, rượu, bia, thuốc lá, chất tác động đến tinh thần và các chất gây nghiện khác;

5. Người sử dụng lao động phải tạo cơ hội để người lao động chưa thành niên và người dưới 15 tuổi tham gia lao động được học văn hoá.”

Trong đó thì bạn phải đáp ứng những nguyên tắc cơ bản để bảo vệ người chưa thành niên như: ngành nghề sử dụng lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, làm thêm giờ, vấn đề học văn hóa… như trên đã quy định.

Về ngành nghề kinh doanh bán quần áo của bạn, chúng tôi đã kiểm tra tại danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành (quy định tại Thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH) thì trong đó nghành nghề bán quần áo không thuộc danh mục công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên.

Tóm lại, bạn được phép sử dụng lao động chưa thành niên vào công việc buôn bán quần áo thời trang, tuy nhiên, bên cạnh đó bạn phải đáp ứng những điều kiện như chúng tôi đã nêu trên, đồng thời, không vi phạm điều cấm khi sử dụng lao động chưa thành niên cũng như lao động khác như : đánh đập, chửi bới, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người lao động, ngăn chặn không cho người lao động chưa thành niên học văn hóa, có hành vi bạo lực đối với lao động..

Như vậy, đối với việc thuê lao động chưa thành niên thì pháp luật đã có những điều kiện nhất định nhằm hạn chế cũng như đảm bảo người lao động chưa thành niên không bị ảnh hưởng đến nhân cách, đến sự phát triển của họ khi mà họ chưa thể hoàn thiện về tâm lý, thể chất. Người sử dụng lao động cần tuân theo những điều kiện trên khi thuê lao động là người chưa thành niên.