Điều kiện sử dụng đất làm nghĩa trang, nghĩa địa

Câu hỏi: Trong trường hợp sử dụng đất làm nghĩa trang, nghĩa địa cần đáp ứng những điều kiện gì? Chế độ quản lý việc xây dựng công trình tại nghĩa trang, nghĩa địa thuộc thẩm quyền của cơ quan nhà nước nào? Đất mà được Nhà nước giao để làm nghĩa trang, nghĩa địa thì sẽ không phải đóng tiền sử dụng đất đúng không

Trả lời

Theo quy định tại Điều 162 Luật đất đai 2013 thì việc sử dụng đất làm nghĩa trang, nghĩa địa cần đáp ứng các điều kiện sau:

–   Phải quy hoạch thành khu tập trung;

–   Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất;

–   Xa khu dân cư;

–   Thuận tiện cho việc chôn cất, thăm viếng;

–   Hợp vệ sinh, bảo đảm môi trường và tiết kiệm đất.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền quy định mức đất và chế độ quản lý việc xây dựng phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa bảo đảm tiết kiệm và có chính sách khuyến khích việc an táng không sử dụng đất.

Luật cũng quy định nghiêm cấm việc lập nghĩa trang, nghĩa địa trái với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Bên cạnh đó,  theo quy định đất đai là một vùng đất có ranh giới, vị trí, diện tích cụ thể và có các thuộc tính tương đối ổn định hoặc thay đổi nhưng có tính chu kỳ, có thể dự đoán được, có ảnh hưởng tới việc sử dụng đất trong hiện tại và tương lai của các yếu tố tự nhiên, kinh tế – xã hội như: thổ nhưỡng, khí hậu, địa hình, địa mạo, địa chất, thuỷ văn, thực vật, động vật cư trú và hoạt động sản xuất của con người.

Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Nhà nước trao quyền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất dưới các hình thức giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất theo quy định.

Theo đó, theo quy định tại Điều 54 Luật Đất đai 2013 thì Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp sau đây:

– Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức quy định tại Điều 129 của Luật Đất đai 2013;

– Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 55 của Luật Đất đai 2013;

– Tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp;

– Tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của Nhà nước;

– Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp; cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp quy định tại khoản 1 Điều 159 của Luật Đất đai 2013.

Như vậy, trường hợp đối với đất làm nghĩa trang, nghĩa địa thì thuộc trường hợp được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất.

Tuy nhiên, đối với trường hợp tổ chức kinh tế được giao đất thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng thì thuộc trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 4 Điều 55 Luật Đất đai 2013.

Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.