Điều kiện để kết hôn với Công an

Em là nữ, đang yêu một người đang trong ngành công an và muốn tiến tới hôn nhân. Nhưng em có một người anh họ đã từng bị đi tù. Nên cho em hỏi chuyện đó có liên quan đến lý lịch gia đình em hay không? Và em có được kết hôn với người trong ngành công an không?

 

Kết hôn là việc nam và nữ xác lập quan hệ vợ chồng với nhau theo quy định của pháp luật Hôn nhân về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn. Hai người khi kết hôn với nhau cần những điều kiện nhất định. Về trường hợp của bạn đó là một trường hợp đặc biệt khi đối tượng kết hôn của bạn là người trong ngành Công an, mà ngành nghề đó có yêu cầu đặc biệt về lý lịch cá nhân, cũng như lý lịch người vợ/chồng phải đáp ứng những yêu cầu nhất định.

Cụ thể, hai bạn phải đáp ứng những điều kiện chung để kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 như sau:

Điều 8. Điều kiện kết hôn

  1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

 

  1. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính.

Như vậy, chúng ta thấy rằng, điều kiện chung để hai bạn kết hôn là những điều kiện như về độ tuổi, nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ đủ 18 tuổi. Việc kết hôn là tự nguyện, hai bạn không bị mất Năng lực hành vi dân sự…do đó, bạn và người sắp cưới phải đáp ứng những điều kiện đó thì mới được kết hôn.

Về vấn đề điều kiện kết hôn đối với người trong ngành công an, ngành này là một ngành đặc thù nên việc kết hôn với những cán bộ, chiến sĩ công an cũng cần những điều kiện đặc biệt. Về những điều kiện đó thì nghiêng về nội bộ ngành hơn là có những quy định pháp luật cụ thể về điều kiện kết hôn. Do đó, việc tìm một quy định cụ thể là rất khó khăn bởi nội bộ ngành có tính bảo mật cao. Tuy nhiên, theo những gì chúng tôi được biết thì việc kết hôn với công an sẽ tiến hành kiểm tra lý lịch gia đình. Và có những trường hợp cụ thể như sau thì không được kết hôn với công an:

– Gia đình có người làm tay sai cho chế độ phong kiến, Nguy quân, Ngụy quyền;

– Gia đình hoặc bản thân có tiền án hoặc đang chấp hành án phạt tù theo quy định của pháp luật;

– Gia đình hoặc bản thân theo Đạo thiên chúa, Cơ đốc, Tin lành;

– Có gia đình hoặc bản thân là người dân tộc Hoa;

– Có bố mẹ hoặc bản thân là người nước ngoài (kể cả đã nhập tịch tại Việt Nam).

Như vậy, trong trường hợp của bạn thì có thể sẽ không được kết hôn với người trong ngành công an bởi anh họ bạn đã từng bị đi tù, có tiền án, nhưng nếu đã xóa án tích thì vẫn có thể được kết hôn theo quy định của pháp luật.

Tóm lại, để được kết hôn với người trong ngành công an thì bạn phải đáp ứng nhiều điều kiện chung theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, ngoài ra còn có những điều kiện riêng khác, về những điều kiện riêng thì thuộc về điều tra, quy định của nội bộ ngành nên những điều trên chỉ mang tính chất gợi ý.