Dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng

ACC là đơn vị chuyên tư vấn, hỗ trợ các vấn đề về lập dự án đầu tư xây dựng công trình và các thủ tục pháp lý liên quan. Dưới đây là một số thông tin cụ thể về dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình và những yêu cầu trong hồ sơ.

 

1. Tiến hành tư vấn trước khi dự án khởi động

 • Tư vấn các bước nghiên cứu tiền khả thi dự án
 • Sự cần thiết phải đầu tư, các điều kiện thuận lợi và khó khăn của địa điểm thực hiện.
 • Chọn khu vực địa điểm xây dựng và dự kiến diện tích sử dụng trên cơ sở giảm tới mức tối đa việc sử dụng đất và những ảnh hưởng về môi trường, xã hội và tái định cư.
 • Phân tích, lựa chọn sơ bộ về công nghệ, kỹ thuật và các điều kiện cung cấp vật tư thiết bị, nguyên liệu, năng lượng, dịch vụ, hạ tầng.
 • Tính toán sơ bộ hiệu quả đầu tư về mặt kinh tế xã hội của dự án.
 • Xác định tính độc lập khi vận hành, khai thác của các dự án thành phần hoặc tiểu dự án.
 • Tư vấn thực hiện nghiên cứu khả thi dự án và lập hồ sơ dự án đầu tư
 • Hoàn thiện các nội dung tại báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án.
 • Phân tích, lựa chọn sơ bộ các phương án xây dựng, cơ cấu, bố trí các hạng mục.
 • Xác định sơ bộ tổng mức đầu tư, phương án huy động các nguồn vốn, khả năng hoàn vốn và trả nợ, thu lãi.

 

2. Trong suốt quá trình tư vấn sẽ giúp khách hàng thực hiện những thủ tục sau:

 • Sửa đổi, bổ sung các tài liệu không chính xác và/hoặc chuẩn bị các tài liệu mới để đáp ứng kịp yêu cầu về mặt thời gian theo quy định của pháp luật hiện hành;
 • Lập Hồ sơ xin đăng ký đầu tư và các hưởng ưu đãi đầu tư (nếu có);
 • Lập Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Tham gia đàm phán, xây dựng các Hợp đồng liên doanh, Hợp tác kinh doanh
 • Tư vấn và dịch vụ sau cấp phép đầu tư:
 • Tư vấn về thủ tục thuế, lao động, tài chính cho công ty;
 • Tư vấn các thủ tục liên quan khác đến việc triển khai dự án cho công ty;

 

3. Sau khi Tư vấn lập dự án đầu tư tại Việt Nam, các công việc sẽ thực hiện cho quý khách hàng là:

 • Tiến hành nộp hồ sơ xin cấp / Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư của công ty;
 • Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết quả hồ sơ đã nộp hồ sơ công ty;
 • Nhận giấy chứng nhận đầu tư cho công ty;
 • Đăng ký khắc con Dấu.

 

4. Mẫu hợp đồng tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng

Theo dõi mẫu hợp đồng sau để biết rõ hơn về dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

                               ……, ngày  …  tháng 04 năm 2016.

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Căn cứ:

Bộ Luật dân sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông  qua ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Luật Thương mại của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông  qua ngày 14 tháng 6  năm 2005;

Nhu cầu của các bên

Hôm nay, ngày … tháng … năm …, tại trụ sở Công ty ……………………………, Chúng tôi gồm các Bên:

Bên A:           

Tên đơn vị …………………………………………………………………….
Địa chỉ …………………………………………………………………….
Người đại diện : ……..…………    Chức vụ:     ……………………
Điện thoại :   ……………………                                     Fax:  …………
Tài khoản ngân  …………tại Ngân hàng …………, CN …………

 

    Mã số thuế                      :  …………

 ĐKKD số : ………… do Sở KHĐT ………… cấp lần đầu ngày …/…/…, thay đổi lần 1 cấp lần đầu ngày …/…/….

Bên B: 

Tên đơn vị : ………………………………………………………………
Địa chỉ trụ sở chính : ………………………………………………………………
Người đại diện : ……………………    Chức vụ: ……………………
Điện thoại : ……………………            Fax: ……………………
Tài khoản ngân hàng : …………tại ngân hàng …………, CN …………
Mã số thuế     ………………………………………………………………

 

ĐKKD số : …………………… do Sở KHĐT ………… cấp lần đầu ngày …/…/…, thay đổi lần 1 cấp lần đầu ngày …/…/….

Đã thỏa thuận, đồng ý ký kết hợp đồng với các điều khoản sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC

 1.             Bên B

-Thu thập thông tin, căn cứ  pháp lý, quy định hiện hành , hiện trạng mặt bằng, các hồ sơ pháp lý công ty hiện có để hỗ trợ xin giấy phép xây dựng trạm chiết nạp.

– Lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật cho dự án sau:

 ………………………………………………………………

–            Thuyết minh dự án, tính toán hiệu quả kinh tế của dự án

–            Thiết kế bản vẽ, tính dự toán.

–            Soạn thảo hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án.

 1.             Bên A

Cung cấp thông tin và hồ sơ tài liệu liên quan đến dự án, xin giấy phép xây dựng trạm chiết nạp và phối hợp với Bên B trong quá trình thực hiện công việc.

ĐIỀU 2 : TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

 1.             Thời gian bắt đầu: Ngay sau khi Bên A cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng cho Bên B.
 2.             Thời gian thực hiện Hợp đồng: Dự kiến trong vòng ….. ngày làm việc kể từ ngày Bên A cung cấp đủ các tài liệu liên quan đến việc thực hiện dự án và ký Hợp đồng hợp tác kinh tế với Bên B.

ĐIỀU 3:  CHI PHÍ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 1.             Giá trị hợp đồng: …………………… đồng

 (Phí trên đã bao gồm 10% thuế GTGT)

 1.             Phương thức thanh toán:

Chia thành …. đợt, cụ thể như sau:

Đợt 1: Bên A ứng trước cho Bên B tương ứng số tiền là: …………………… VND (…………………… đồng) ngay sau khi ký hợp đồng.

Đợt 2: Bên A thanh toán cho Bên B tương ứng với số tiền là: …………………… VND (…………………… đồng) cho Bên B ngay sau khi hoàn thành báo cáo  Dự án đầu tư và gửi …. bộ HS dự án đã hoàn thành cho bên A. Kèm theo file mềm liên quan đến dự án. (nếu không có đủ cơ sở để ra giấy phép xây dựng thì không tiếp tục thực hiện nội dung đợt 2 và thanh lý hợp đồng).

Đợt 3: Bên A thanh toán cho Bên B tương ứng với số tiền là: …………………… VND (…………………… đồng) cho Bên B ngay sau khi hoàn thành thủ tục xin phép xây dựng. 

 1.             Hình thức thanh toán: Phí này sẽ được thanh toán bằng chuyển khoản (số tài khoản ghi ở phần thông tin Bên B).

ĐIỀU 4 : TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC BÊN

 1.             Trách nhiệm của Bên A
 • Bảo đảm cung cấp kịp thời và đầy đủ cho Bên B toàn bộ hồ sơ, tài liệu cần thiết có liên quan;
 • Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi cho Bên B trong quá trình làm hồ sơ;
 • Trao đổi, bàn bạc với Bên B, giải quyết các vướng mắc trong quá trình làm hồ sơ nhằm đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc mà hai Bên đã thống nhất;
 • Thanh toán đầy đủ phí dịch vụ cho Bên B.
 1.             Trách nhiệm của Bên B:
 • Hoàn thành báo cáo dự án đầu tư cho Bên A đúng với tiến độ và nội dung mà hai Bên đã thống nhất;
 • Hiểu rõ nội dung và yêu cầu của Bên A, thực hiện công việc đạt yêu cầu của Bên A;
 • Phối hợp với Bên A trong quá trình thực hiện hợp đồng để dự án đạt được yêu cầu mong muốn;
 • Trong trường hợp dự án chưa đạt yêu cầu và có yêu cầu điều chỉnh từ phía Bên A hoặc Bên thứ ba có liên quan thì Bên B trực tiếp điều chỉnh để dự án hoàn thiện.
 • Hỗ trợ xin phép PCCC sau khi dự án được phê duyệt.
 • Nếu thực hiện theo dự án mà công suất không đạt như thiết kế, một số các chỉ tiêu khác không đạt Bên B có trách nhiệm hỗ trợ Bên A hoàn thiện Hồ sơ dự án và tính toán lại cho phù hợp với thực tế.

ĐIỀU 5:   BẢO MẬT

 1.         Bên B phải lưu giữ chặt chẽ, cẩn mật bất cứ thông tin kỹ thuật và tài liệu nào do Bên A đã cung cấp, cũng như các tài liệu, thông tin có liên quan khác do Bên B thực hiện theo Hợp đồng tuân theo các quy chế bảo mật của Nhà nước Việt Nam.
 2.         Bên B phải có sự cho phép bằng văn bản của Bên A trước khi công bố, phát hành công khai các thông báo có liên quan đến Hợp đồng này.
 3.         Mọi tài liệu/nội dung tài liệu Bên A bàn giao cho Bên B được xem như là tài sản của Bên B và Bên B có toàn quyền sử dụng cho mục đích công việc nêu trong Điều 1 hợp đồng này.

ĐIỀU 6: TRANH CHẤP VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

 1.         Mọi tranh chấp, mâu thuẫn có thể phát sinh giữa hai Bên trong quá trình thực hiện Hợp đồng sẽ được ưu tiên giải quyết bằng phương thức thương lượng, hòa giải trên cơ sở hiểu biết lẫn nhau và cùng có lợi;
 2.         Trường hợp các tranh chấp Hợp đồng (nếu có) không thể giải quyết thỏa đáng bằng phương thức nêu tại Điều 6.1, thì sự việc tranh chấp sẽ được đưa ra xét xử tại Tòa án Kinh tế, TP. HCM;
 3.         Luật áp dụng: Pháp luật Việt Nam;
 4.         Hai Bên cam kết thực hiện tốt các điều khoản đã thỏa thuận trong Hợp đồng;
 5.         Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý ngang nhau, mỗi Bên giữ 02 bản.

                ĐẠI DIỆN BÊN A                                               ĐẠI DIỆN BÊN B

 

4. Dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng tại ACC group:

ACC group là công ty chuyên hỗ trợ soạn thảo hồ sơ lập dự án đầu tư xây dựng công trình. Trình tự dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng được tiến hành tại ACC group được như sau:

 • Thu thập thông tin từ khách hàng để tiến hành chi tiết và cụ thể;
 • Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị các hồ sơ, thông tin cơ bản để ACC có thể soạn hồ sơ;
 • ACC tiến hành soạn hồ sơ khi đã nhận đủ thông tin khách hàng cung cấp;
 • Tư vấn cho khách hàng những điểm cần lưu ý trong hợp đồng;
 • Bàn giao kết quả và thanh lý hồ sơ.

Trên đây là một số thông tin về dịch vụ tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng. Để tránh những vấn đề phát sinh từ các bên liên quan, trước khi thực hiện giao dịch, các bên cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, trình tự thủ tục thực hiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân mình.

 

ACC luôn lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tiến hành tư vấn chuyên sâu và đầy đủ những vướng mắc và vấn đề khách hàng đang gặp phải. 

 

TÌM KIẾM TIN TỨC