Đất đang có người sử dụng có được giao cho người khác

Tình huống: Gia đình tôi có nhà nằm trong dự án khu công nghiệp, nếu trong trường hợp nhà nước thù hồi đất của gia đình tôi nhưng chưa thực hiện xong việc bồi thường thì các chủ đầu tư có được tiến hành xây dựng khu công nghiệp trên đất của gia đình tôi hay không?

Căn cứ quy định tại Điều 53 Luật đất đai 2013 về giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác thì:

Việc Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật này và phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đối với trường hợp phải giải phóng mặt bằng.

Như vậy, việc giao đất cho các chủ đầu tư xây dựng khu công nghiệp chỉ được tiến hành sau khi thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho gia đình.

Trên đây là một số thông tin cơ bản và đáng lưu ý liên quan đến Đất đang có người sử dụng có được giao cho người khác mà ACC xin được gửi đến các bạn. Nếu có bất kỳ thắc mắc cần giải đáp hay có những vướng mắc chưa hiểu hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 0846967979 để được tư vấn.

TÌM KIẾM TIN TỨC