Công văn số 843/HTQTCT-HT của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực

Trong bài viết dưới đây Công ty Luật ACC sẽ cũng cấp tới quý khách hàng thông tin về công văn số 843/HTQTCT-HT của cục hộ tịch về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch. Vậy công văn số 843/HTQTCT-HT của cục hộ tịch được quy định như thế nào? Mời quý khách hàng cùng theo dõi bài viết dưới đây của công ty Luật ACC để biết thêm thông tin chi tiết.

cong-van-so-843-htqtct-ht-cua-cuc-ho-tich
công văn số 843/HTQTCT-HT của cục hộ tịch

Mời quý khách hàng tham khảo chi tiết nội dung công văn số 843/HTQTCT-HT của cục hộ tịch v/v hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch dưới đây của công ty Luật ACC chúng tôi :

BỘ TƯ PHÁP
CỤC HỘ TỊCH, QUỐC TỊCH,
CHỨNG THỰC

__________
Số: 843/HTQTCT-HT
V/v hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________________________________
Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2016

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh An Giang

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực nhận được Công văn số 149/STP-HCTP ngày 03/3/2016 của Sở Tư pháp đề nghị cho ý kiến chỉ đạo đối với vấn đề cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đã chết. Về vấn đề này, sau khi trao đổi với một số đơn vị có liên quan, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực có ý kiến như sau:

Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định về việc cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người chết. Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 15/2015/TT-BTP, thì người có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân trực tiếp thực hiện hoặc ủy quyền cho người khác thực hiện yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân. Do đó, đề nghị Sở Tư pháp chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã (không tiếp nhận, giải quyết yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho người đã chết.

Đối với trình tự, thủ tục giải quyết yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch của người dân, đề nghị Sở Tư pháp chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện theo đúng quy định pháp luật, trường hợp cần thiết thì tiến hành xác minh về tình trạng hôn nhân của người đã chết, không yêu cầu thêm giấy tờ, thủ tục không có trong quy định.

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực trao đổi để Sở Tư pháp hướng dẫn địa phương thực hiện./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, (Thùy Linh).
CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Khanh

Trên đây là toàn bộ thông tin của Công ty Luật ACC liên quan đến công văn số 843/HTQTCT-HT của cục hộ tịch về việc hướng dẫn nghiệp vụ hộ tịch. Nếu quý khách hàng còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến công văn số 843/HTQTCT-HT của cục hộ tịch và cần thêm thông tin, hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài tư vấn hoặc gửi thư theo các thông tin dưới đây. Chúng tôi hy vọng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý khách hàng để chúng tôi ngày một chuyên nghiệp hơn:

Hotline: 1900.3330

Zalo: 0846967979

Gmail: info@accgroup.vn

Website: accgroup.vn

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật