Công văn cam kết không hoàn thuế (mới nhất 2023)

Mẫu cam kết không hoàn thuế là mẫu bản cam kết được lập ra để cam kết về việc không hoàn thuế khi doanh nghiệp làm thủ tục giải thể. Mẫu nêu rõ nội dung cam kết, thông tin về doanh nghiệp…Bài viết dưới đây ACC cung cấp cho bạn một số thông tin về Mẫu cam kết không hoàn thuế mời bạn tham khảo!

Tại sao lại hoàn thuế? Điều kiện gì để được hoàn thuế gtgt?

Công văn cam kết không hoàn thuế (mới nhất 2023)

1. Khái niệm về hoàn thuế theo quy định pháp luật ?

Hoàn thuế là trả lại số tiền thuế thu quá, thu sai quy định của pháp luật.

Việc hoàn thuế áp dụng trong các trường hợp như. đối tượng nộp thuế tạm nộp thuế nhưng sau khi cơ quan thuế quyết toán thì có số thuế nộp thừa, quyết toán thuế giá trị gia tăng theo định kì quy định mà số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra; áp dụng sai quy định về đối tượng nộp thuế, mức thuế suất, về miễn, giảm thuế. Khi phát sinh việc hoàn thuế, cơ quan tài chính ra lệnh hoàn trả thuế, Kho bạc nhà nước thực hiện thủ tục và trực tiếp hoàn trả cho đối tượng nộp.

Trong quản lí khoản thu ngân sách nhà nước, số thuế phải hoàn trả cho đối tượng nộp được thực hiện từng lần hoặc khấu trừ vào số thuế phải nộp của kì nộp thuế tiếp theo.

2. Đối tượng hoàn thuế GTGT

  1. Các cơ sở kinh doanh nếu như nộp thuế Giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế. Thì sẽ được hoàn thuế GTGT nếu như trong ba tháng liên tục trở lên mà có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.

Trường hợp khác đó là các cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế. Nhưng có dự án đầu tư mới và đang trong giai đoạn đầu tư. Mà có số thuế giá trị gia tăng của hàng hoá và dịch vụ mua vào sử dụng cho việc đầu tư. Nhưng lại chưa được khấu trừ hết còn lại thuế từ hai trăm triệu đồng trở lên thì sẽ được hoàn thuế GTGT.

  1. Cơ sở kinh doanh trong tháng mà có hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu đi. Nếu nhưu có số thuế giá trị gia tăng đầu vào mà chưa được khấu trừ từ hai trăm triệu đồng trở lên thì cũng được hoàn thuế GTGT theo tháng.
  2. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế mà được hoàn thuế GTGT khi: chuyển đổi sở hữu, chuyển đổi doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, tách, chia giải thể, phá sản và chấm dứt hoạt động mà có số thuế GTGT nộp thừa hoặc số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết.
  3. Cơ sở kinh doanh có được quyết định hoàn thuế GTGT của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Mẫu cam kết không hoàn thuế

Mẫu cam kết không hoàn thuế là mẫu bản cam kết được lập ra để cam kết về việc không hoàn thuế. Mẫu nêu rõ nội dung cam kết, thông tin về doanh nghiệp…

4. Mẫu cam kết không hoàn thuế

CÔNG TY TNHH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc
—————- ——————
Số: ………. …., ngày .. tháng … năm 20….

CAM KẾT

Vv: Cam kết không đề nghị hoàn thuế

Kính gửi: Chi cục Thuế Quận …………..

Tên doanh nghiệp: ………………………………………..

Mã số thuế: ……………………………………………………

Địa chỉ trụ sở: ………………………………………………..

Số giấy phép thành lập: ………… cấp ngày …/…/20…

Nơi cấp: ………………………..

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Doanh nghiệp …………… hoạt động không hiệu quả vì vậy kể từ ngày …/…/20…. doanh nghiệp chúng tôi tiến hành giải thể. Trong quá trình làm thục tục giải thể và đóng mã số thuế Doanh nghiệp …….. xin cam kết không đề nghị hoàn bất kỳ khoản thuế nào.

Doanh nghiệp ……… xin cam kết lời khai trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trân trọng!

….., ngày … tháng … năm 20….
Công ty ……………….

(Đóng dấu, Giám đốc ký ghi rõ họ tên)

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật