Công văn 850/BXD-HĐXD năm 2016 về hướng dẫn cách tính mật độ xây dựng khi giải quyết cấp giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Mật độ xây dựng là gì? Quy định về mật độ xây dựng nhà ở?

Nội dung công văn số 850/bxd ngày 11/5/2016 là gì? Sau đây, ACC xin cung cấp bài viết về công văn số 850/bxd dưới đây:

Công văn số 850/bxd ngày 11/5/2016 về hướng dẫn cách tính mật độ xây dựng khi giải quyết cấp giấy phép xây dựng.

BỘ XÂY DỰNG
——–
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————
Số: 850/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn cách tính mật độ xây dựng khi giải quyết cấp giấy phép xây dựng
Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2016

Kính gửi: Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 14927/SXD-CPXD ngày 20/11/2015 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về việc đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn cụ thể về cách tính mật độ xây dựng với nội dung kiến nghị làm rõ khái niệm “diện tích chiếm đất của các công trình kiến trúc xây dựng” để xác định mật độ xây dựng khi giải quyết cấp phép xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Theo quy định của QCXDVN 01:2008/BXD, phần nhà được phép nhô quá chỉ giới đường đỏ trong trường hợp chỉ giới xây dựng trùng với chỉ giới đường đỏ đã được quy định cụ thể tại Điểm 2.8.10. Phần nhà được xây dựng vượt quá chỉ giới xây dựng trong trường hợp chỉ giới xây dựng lùi vào sau chỉ giới đường đỏ đã được quy định cụ thể tại Điểm 2.8.11.

Do vậy, diện tích chiếm đất là diện tích tính theo hình chiếu bằng của công trình phần nằm trong chỉ giới xây dựng trên mặt đất. Các chi tiết cấu tạo kiến trúc trang trí, các sê-nô, ô-văng, ban-công và phần mái đua ra khỏi tường bao ngoài của công trình (nếu có) không tính vào diện tích chiếm đất của công trình.

Trường hợp công trình có hình khối kiến trúc đặc biệt, Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh cần xin ý kiến hướng dẫn cụ thể của Bộ Xây dựng.

Việc cấp giấy phép xây dựng cần căn cứ trên cơ sở đồ án quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc hoặc thiết kế đô thị của từng khu vực được cơ quan có thẩm quyền ban hành và tuân thủ các quy định của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13.

Trên đây là ý kiến hướng dẫn của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu để xác định diện tích chiếm đất và mật độ xây dựng khi giải quyết cấp phép xây dựng theo quy định./.

 Nơi nhận :
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Vụ QHKT;
– Vụ KHCN&MT;
– Thanh tra Bộ Xây dựng;
– Lưu VP, HĐXD(NHH).
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Ph
ạm Khánh

Trên đây là toàn bộ thông tin tư vấn của Công ty Luật ACC liên quan đến Công văn số 850/bxd ngày 11/5/2016. Còn bất cứ thắc mắc gì quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài tư vấn hoặc gửi thư về các thông tin dưới đây. Chúng tôi hy vọng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý khách hàng trên cả nước để chúng tôi ngày một chuyên nghiệp hơn:

  • Tư vấn pháp lý: 1900.3330
  • Zalo: 084.696.7979
  • Website: accgroup.vn

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật