Công văn 5967/BYT-YDCT 2021 thu hồi công văn 5944/BYT-YDCT

Bài viết dưới đây Công ty Luật ACC sẽ cũng cấp tới quý khách hàng thông tin về công văn số 5944/byt-ydct V/v tăng cường phòng, chống bệnh dịch bệnh COVID-19 bằng thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu. Tuy nhiên, công văn số 5944/byt-ydct phòng chống bệnh dịch COVID19 bằng thuốc cổ truyền sản phẩm từ dược liệu đã được thay thế bởi Công văn 5967/BYT-YDCT 2021 thu hồi công văn 5944/BYT-YDCT được áp dụng kể từ ngày 26/07/2021.Vậy công văn số 5944/byt-ydct được quy định như thế nào ? Mời quý khách hàng cùng theo dõi bài viết dưới đây của công ty Luật ACC để biết thông tin chi tiết.

cong-van-so-5944-byt-ydct
công văn số 5944/byt-ydct

Mời quý khách hàng tham khảo chi tiết nội dung công văn số 5944/byt-ydct dưới đây của công ty Luật ACC chúng tôi :

BỘ Y TẾ
__________
Số: 5944/BYT-YDCT
V/v tăng cường phòng, chống bệnh dịch bệnh COVID-19 bằng thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

______________________________________________
Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2021
Kính gửi: – Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
– Bệnh viện y học cổ truyền Bộ, ngành
– Bệnh viện y học cổ truyền các tỉnh, thành phố
– Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa các tỉnh, thành phố
– Các cơ sở kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền
                  (Sau đây gọi là đơn vị)

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 ở nhiều địa phương trong cả nước, để góp phần hạn chế sự lây lan dịch bệnh, tăng cường khả năng phòng chống dịch bệnh, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trung ương:

a) Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền trực tiếp tham gia phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và các cơ quan liên quan.

b) Căn cứ thuốc cổ truyền, các sản phẩm chế biến, bào chế từ dược liệu ban hành kèm công văn này để tham khảo lựa chọn mua sắm, đấu thầu, tiếp nhận từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để hỗ trợ điều trị cho các người bệnh nhiễm vi rút SARS-CoV-2, đội ngũ y, bác sỹ tuyến đầu và đối tượng cách ly (F1) phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương.

c) Chỉ đạo các bệnh viện y học cổ truyền, bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tổ chức bào chế, sản xuất thuốc cổ truyền, các sản phẩm từ dược liệu nếu đáp ứng các điều kiện chế biến, bào chế theo quy định tại Thông tư 32/2020/TT-BYT ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền để cung cấp cho các người bệnh nhiễm vi rút SARS-CoV-2, đội ngũ y, bác sỹ tuyến đầu và đối tượng cách ly (F1) phù hợp với tình hình dịch bệnh tại địa phương.

d) Chú trọng kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn trong các cơ sở khám chữa bệnh sử dụng thuốc cổ truyền, các sản phẩm từ dược liệu và điều kiện chế biến, bào chế các sản phẩm từ dược liệu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

đ) Xử lý nghiêm theo quy định các tổ chức, cá nhân lợi dụng dịch bệnh vi phạm về quy chế chuyên môn về khám bệnh, chữa bệnh; quảng cáo không đúng nội dung được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh doanh, sử dụng dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu không có nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng, đầu cơ tăng giá dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và các sản phẩm sản xuất từ dược liệu.

e) Tăng cường công tác truyền thông sử dụng thuốc cổ truyền và các sản phẩm từ dược liệu cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và cộng đồng về các biện pháp phòng chống dịch bệnh để chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch phù hợp;

2. Bệnh viện YHCT trực thuộc Bộ/ngành và bệnh viện đa khoa, chuyên khoa các tỉnh/ thành phố:

a) Lựa chọn thuốc cổ truyền, các sản phẩm chế biến, bào chế từ dược liệu ban hành kèm theo công văn này và tùy theo điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để chế biến, bào chế thuốc cổ truyền, các sản phẩm từ dược liệu đảm bảo chất lượng;

b) Sử dụng các thuốc cổ truyền, các sản phẩm chế biến, bào chế từ dược liệu do bệnh viện bào chế và các thuốc cổ truyền, các sản phẩm từ dược liệu do các tổ chức và cá nhân ủng hộ kèm theo công văn này điều trị cho người bệnh nhiễm vi rút SARS-CoV-2 ở mức độ không triệu chứng, mức độ nhẹ và vừa, đội ngũ y, bác sỹ tuyến đầu và đối tượng cách ly (F1) phù hợp với tình hình dịch bệnh tại đơn vị và địa phương; đồng thời tổ chức đánh giá kết quả hỗ trợ điều trị của thuốc cổ truyền trên người bệnh COVD-19 mức độ nhẹ và vừa.

c) Chi phí chế biến, bào chế thuốc cổ truyền và chi phí khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền liên quan đến dịch bệnh COVID-19 thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

d) Cập nhật hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19 do chủng vi rút Corona mới của Bộ trưởng Bộ Y tế và các quy định liên quan khác.

3. Các cơ sở kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền

– Đảm bảo chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền, nguồn cung ứng cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, thành phố;

– Không tăng giá dược liệu, thuốc cổ truyền liên quan đến các biện pháp phòng, hỗ trợ điều trị COVID-19 kèm theo công văn này.

Bộ Y tế đề nghị các đơn vị nghiên cứu, nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn này và các hướng dẫn của các đơn vị liên quan, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) để được hướng dẫn. Để thuận tiện trong quá trình hỗ trợ trao đổi về chuyên môn và quản lý nhà nước, các đơn vị liên hệ các nhóm chuyên gia theo danh sách ban hành tại công văn này.

 Nơi nhận:
– Như trên;
– PTTg. Vũ Đức Đam (để báo cáo);
– Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (đế báo cáo);
– Các Đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế (để biết và phối hợp chỉ đạo)
– VP Bộ, các Vụ, Cục thuộc BYT (để biết & phối hợp thực hiện)
– Cục Y tế Bộ Công an, Bộ Quốc phòng (để biết & chỉ đạo thực hiện);
– Các cơ sở kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền (để biết & t/hiện);
– Trang thông tin điện tử của Bộ Y tế; Trang thông tin điện tử của Cục QL YDCT-Bộ Y tế;
-Lưu: VT, YDCT.
TL. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

THUỐC CỔ TRUYỀN VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ DƯỢC LIỆU TRONG PHÒNG VÀ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ COVID -19 (SARS-CoV-2)
(Ban hành kèm theo Công văn số 5944/BYT-YDCT ngày 24/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Căn cứ vào diễn biến lâm sàng của người bệnh, tùy từng mức độ lâm sàng và thể bệnh của Y học cổ truyền mà sử dụng thuốc cổ truyền và các sản phẩm từ dược liệu; đối với nhóm thuốc phòng và hỗ trợ điều trị có thể đồng thời sử dụng 2 đến 3 loại thuốc cổ truyền và sản phẩm từ dược liệu, kết hợp uống thuốc dạng sắc trên cơ sở các bài thuốc có trong hướng dẫn này với các thuốc cổ truyền, sản phẩm từ dược liệu.

A. SẢN PHẨM SÁT KHUẨN

I. Thuốc sát khuẩn không khí: Dung dịch thảo dược xịt phòng: Bệnh viện YHCT thành phố Hồ Chí Minh

– Dạng bào chế: Dung dịch

– Thành phần:

Menthol 0,05 gam Tinh dầu quế 0,05 ml
Long não 0,05 gam Tinh dầu sả 0,05 ml
Tinh dầu tràm trà 0,05 ml Ethanol 75%        vđ 100 ml

 – Công dụng: Sát khuẩn bề mặt, sát khuẩn không gian trong phòng, làm sạch không khí, khử mùi hôi, tạo hương thơm dễ chịu.

– Liều dùng, cách dùng:

+ Sát khuẩn phòng: Xịt quanh phòng tùy diện tích phòng cho phù hợp và đóng cửa phòng khoảng 20 phút, ngày xịt 2-3 lần.

+ Sát khuẩn bề mặt: Xịt lên bề mặt cần sát khuẩn (tay nắm cửa, ghế, bàn, bề mặt các dụng cụ), liều lượng tùy thuộc diện tích.

Lưu ý: Khi sử dụng dung dịch tránh trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao trong khu vực sát khuẩn.

II. Sát khuẩn tay

1. Nano bạc Thái Dưong: Công ty cổ phần Sao Thái Dưong

– Dạng bào chế: Gel

– Thành phần: Ethanol, nano bạc.

– Công dụng: Dùng để sát khuẩn tay.

– Liều dùng, cách dùng: Sát khuẩn tay trong hàng ngày, sử dụng 4ml gel (tương đương 3 lần bóp thân lọ) cho mỗi lần. Thời gian sử dụng chế phẩm tiếp xúc ít nhất 30 giây.

2. Nước rửa tay khô thảo dược: Bệnh viện YHCT thành phố Hồ Chí Minh

– Dạng bào chế: Dung dịch

– Thành phần:

Ethanol 96% 80 ml Tinh dầu tràm trà 0,1 ml
Oxy già 30% 0,3 gam Tinh dầu quế 0,1 ml
Glycerin 2 gam Nước RO vđ 100 ml

– Công dụng: Dùng để sát khuẩn tay nhanh, không rửa lại bằng nước.

– Liều dùng, cách dùng: Xịt 4 lần dung dịch vào lòng bàn tay, rửa tay sát khuẩn theo quy trình cùa Bộ Y tế.

3. Gel rửa tay khô thảo dược: Bệnh viện YHCT thành phố Hồ Chí Minh

– Dạng bào chế: Gel

– Thành phần:

Ethanol 96% 80 ml Tinh dầu quế 0,1 ml
Oxy già 30% 0,3 gam Tá dược tạo gel 0,5 gam
Glycerin 2 gam Nước RO vđ 100 ml
Tinh dầu tràm trà 0,1 ml    

– Công dụng: Dùng để sát khuẩn tay nhanh, không rửa lại bằng nước.

– Liều dùng, cách dùng: Nhấn 1 lần vòi phun cho gel vào lòng bàn tay dung dịch vào lòng bàn tay, rửa tay sát khuẩn theo quy trình của Bộ Y tế.

Lưu ý: Thận trọng khi sử dụng cho trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

III. Thuốc xịt họng

1. Nước súc miệng: Bệnh viện YHCT trung ương

– Dạng bào chế: dung dịch

– Thành phần: Tinh dầu quế, Tinh dầu bạc hà, …

– Công dụng: Sát khuẩn miệng họng, phòng ngừa nhiễm khuẩn đường hô hấp,

– Liều dùng, cách dùng: Súc miệng 2-4 lần/ngày. Lắc kỹ trước khi dùng.

Không được uống

2. Xịt họng Nhất Nhất: Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất

– Dạng bào chế: dung dịch

– Thành phần: Xạ can, Kim ngân hoa, Bạch chỉ, Lá trầu không, Hoàng bá, Ngũ vị tử, Hoa đu đủ đực, Lá đào, Natri benzoate, Tinh dầu bạc hà, nước tinh khiết vừa đủ.

– Công dụng: Tác dụng tại chỗ, hỗ trợ làm giảm nhanh ngứa họng, ho, viêm họng, amidan, thanh quản, khản tiếng.

– Liều dùng, cách dùng: Xịt vào họng ngày ít nhất 6 lần, mỗi lần cách nhau 3-4 giờ, mỗi lần xịt 2-4 nhịp.

Truờng hợp ho nhiều và ho lâu ngày: xịt vào họng mỗi khi có cảm giác ngứa họng, mỗi lần xịt 2-4 nhịp. Có thể xịt nhiều lần, từ 10 -15 lần/ngày. Lưu ý: Không ăn, uống trong 20 phút sau khi sử dụng sản phẩm.

– Chống chỉ định: Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

3. Tỵ hầu khang: Viện YHCT Quân đội – Bộ Quốc phòng

– Dạng bào chế: Dạng xịt

– Thành phần: Sơn đậu căn.

– Công năng: Thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, lợi tỵ hầu.

– Chủ trị: Viêm mũi họng, dự phòng cảm cúm.

– Liều dùng, cách dùng: Xịt vào khoang miệng 2-3 lần; lắc nhẹ trước khi dùng. 4-6 lần/ ngày.

4. Nước súc miệng Valentine: Công ty cổ phần Sao Thái Dương

– Dạng bào chế: dung dịch

– Thành phần: Tinh dầu bạc hà, nano Bạc…

– Công dụng: Giúp loại bỏ vi khuẩn, vi rút trong miệng họng, phòng ngừa nhiễm khuẩn đường hô hấp.

– Liều dùng, cách dùng: Súc miệng 2-4 lần/ngày. Không được uống

5. Xịt mũi họng Thái Dương: Công ty Cổ phần Sao Thái Dưong

– Dạng bào chế: dung dịch

– Thành phần: Nghệ vàng, Đỏ ngọn, Propylen glycol.

– Công dụng: Giúp làm sạch vi khuẩn, virus, vi nấm gây bệnh đường hô hấp, thông thoáng mũi họng. Giữ hơi thở thơm mát, loại bỏ hôi miệng. Phòng ngừa các bệnh dịch đường hô hấp do virus.

– Liều dùng, cách dùng: Mở nắp lọ, bơm bỏ đi 1-2 lần đầu tiên. Cho vòi xịt vào mũi, vòm họng. Bấm nhanh và mạnh 2-3 lần. Nên dùng hàng ngày khi có các dấu hiệu khô, đau rát, sưng, viêm họng, sổ mũi, ngạt mũi.

– Lưu ý: Không xịt vào mắt, không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm, thận trọng khi dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú.

B. PHÒNG VÀ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ

1. Ngọc bình phong gia Xuyên tâm liên: Bệnh viện YHCT, Bộ Công an

– Dạng bào chế: viên nén bao phim.

– Thành phần: Hoàng kỳ, Phòng phong, Bạch truật, Xuyên tâm liên

– Chủ trị: Bổ khí huyết, dùng cho cơ thể suy nhược, người mệt mỏi. Tăng sức đề kháng, phòng và ức chế sự nhân lên của vi rút.

– Liều dùng, cách dùng: uống ngày 2- 3 lần, mỗi lần từ 4-5 viên sau ăn.

– Chống chỉ định: Phụ nữ có thai.

2. Viên nang Kovir: Công ty cổ phần Sao Thái Dương

a) Viên nang mềm:

– Dạng bào chế: viên nang mềm

– Thành phần: Dịch chiết tỏi, Sữa non của bò, Thăng ma, Bạch thược, Cam thảo, Cát căn, Kim ngân hoa, Huyền sâm, Liên kiều.

– Chủ trị: Phòng và điều trị các bệnh lý do vi rút lây lan qua đường hô hấp, tăng cường miễn dịch, điều hòa miễn dịch trong các bệnh lý vi rút.

– Liều dùng, cách dùng: ngày uống 3-5 lần, uống mỗi lần 5 viên, trước khi ăn. Trường hợp trẻ dưới 2 tuổi: có thể cắt phần dịch bên trong hòa vào nước hoặc sữa cho uống.

b) Viên nang cứng:

– Dạng bào chế: viên nang cứng

– Thành phần: Sài hồ, Phục linh, Đảng sâm, Tiền hồ, Cát cánh, Xuyên khung, Chỉ xác, Khương hoạt, Độc hoạt, Cam thảo, Sinh khương, Bạc hà.

– Chủ trị: Phòng và điều trị các bệnh lý do vi rút lây lan qua đường hô hấp, tăng cường miễn dịch, điều hòa miễn dịch trong các bệnh lý vi rút.

– Liều dùng, cách dùng: mỗi lần uống 2-3 viên, ngày uống 2-3 lần

3. Bạch địa căn: Bệnh viện YHCT, Bộ Công an

– Dạng bào chế: Viên nén, lọ 40 viên.

– Thành phần: Bạch chỉ, Địa liền, Cát căn.

– Công dụng: Hạ nhiệt giảm đau, chữa cảm cúm, nhức đầu, đau răng, viêm đường hô hấp cấp do vi rút.

– Liều dùng, cách dùng: uống 3 viên mỗi lần, ngày 3 lần.

4. Siro Viêm họng: Bệnh viện YHCT, Bộ Công an

– Dạng bào chế: Siro, lọ 100ml

– Thành phần: Xạ can, Cam thảo, Cát cánh, Huyền sâm, Hoàng cầm.

– Công dụng: Thanh nhiệt tiêu độc, giảm ho trừ đờm. Chủ trị viêm họng cấp và mạn tính, phối hợp với Bạch địa căn điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút.

– Liều dùng, cách dùng: uống mỗi lần 15ml, ngày 2 lần.

5. Siro Dưỡng âm bổ phế: Bệnh viện YHCT, Bộ Công an

– Dạng bào chế: Siro, lọ 100ml.

– Thành phần: Xuyên bối mẫu, Quế chi, Hương nhu, Mạch môn, Kỷ từ, Kim ngân hoa, Khoản đông hoa, Đẳng sâm, Hạnh nhân, Trần bì, Viễn chí, Bán hạ, Cát cánh, Sa sâm, Huyền sâm, Cam thảo.

– Công dụng: Nhuận phế, chỉ khái, trừ đàm. Trị hen phế quản, bệnh bụi phổi, viêm phế quản mạn, kết hợp với Bạch địa căn điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp.

– Liều dùng, cách dùng: uống mỗi lần 15ml, ngày uống 3 lần.

– Thận trọng: Phụ nữ có thai, người tăng huyết áp.

6. Siro Ngân kiều: Viện YHCT Quân đội – Bộ Quốc phòng

– Dạng bào chế: Siro, chai 150ml

– Thành phần: Kim ngân hoa, Liên kiều, Bạc hà, Kinh giới, Ngưu bàng tử, Trúc diệp, Cát cánh, Đạm đậu xị, Cam thảo.

– Công dụng: Thanh nhiệt giải độc. Điều trị các trường hợp cảm cúm, cảm mạo phong nhiệt, sốt nhức đầu, ho, miệng khô, đau họng.

– Liều dùng, cách dùng: Lắc trước khi dùng.

+ Người lớn: uống mỗi lần 10ml, ngày 2-3 lần.

+ Trẻ em: từ 30 tháng tuồi – 12 tuổi, mỗi lần dùng 1/2 liều người lớn.

Vặn nắp sau khi sử dụng.

– Chống chỉ định: Trẻ em dưới 30 tháng tuổi, trẻ em có tiền sử động kinh hoặc co giật do sốt cao.

7. Hạnh tô: Bệnh viện YHCT trung ương

– Dạng bào chế: Siro, chai 100ml.

– Thành phần: Hạnh nhân, Tô tử, Mạch môn chế, Chỉ xác, Tiền hồ, Cát cánh, Trần bì, Cam thảo, Đại táo, Sinh khương.

– Công dụng: Dùng cho trường hợp ho khan, ho dị ứng, ho có đờm, viêm đường hô hấp trên, viêm họng cấp và mạn tính.

– Liều dùng, cách sử dụng: Trẻ em ngày uống 10-30ml, chia 2 lần; người lớn ngày uống 30-50ml, chia 2 lần.

8. Vệ khí khang: Viện YHCT Quân đội – Bộ Quốc phòng

– Dạng bào chế: Cao lỏng, lọ 240ml

– Thành phần: Phòng phong, Hoàng ký, Bạch truật… tá dược vừa đủ 240ml

– Công dụng: ích khí, cố biểu, chỉ hãn. Hồ trợ bồi bổ cơ thể, tăng cường sức khỏe, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể

– Liều dùng:

+ Người lớn: uống 10ml/lần x 2 lần/ngày

+ Trẻ em: dùng 1/2 liều người lớn

9. Hoạt huyết Nhất Nhất: Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất

– Dạng bào chế: Viên nén

– Thành phần: Đương quy, Thục địa, Xuyên khung, Ngưu tất, ích mẫu, Xích thược. Tá dược vừa đủ 1 viên.

– Chỉ định: Trị các chứng huyết hư, ứ trệ. Phòng ngừa và điều trị thiểu năng tuần hoàn não (mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, mất thăng bằng, hoa mắt, mất ngủ, suy giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh), thiểu năng tuần hoàn ngoại vi (đau mỏi vai gáy, tê cứng cổ, đau cách hồi, đau cơ, tê bì chân tay). Hỗ trợ phòng ngừa và điều trị xơ vữa động mạch, nghẽn mạch, tai biến mạch máu não.

– Liều dùng: Ngày 2 lần, mỗi lần 2 viên. Với bệnh mãn tính nên uống thuốc liên tục ít nhất 3 tháng.

10. Imboot

– Dạng bào chế: viên nang mềm

– Thành phần: Cao Đẳng sâm, Đương quy, Bạch truật, bột Đông trùng hạ thảo, thymomodulin, Hoàng kỳ, Câu kỷ tử, Can khương, chiết xuất Cúc tím

– Công dụng: hỗ trợ bổ phế, tăng cường sức đề kháng, giúp cải thiện triệu chứng và giảm nguy cơ viêm đường hô hấp do sức đề kháng kém, phòng và điều trị các bệnh lý do virus lây lan qua đường hô hấp.

– Liều dùng:

+ Trẻ em từ 6-13 tuổi uống 1 viên/lần x 2-3 lần/ngày

+ Trẻ em trên 13 tuổi và người lớn uống 1-2 viên/lần x 2-3 lần/ngày

Uống sau ăn 5-15 phút với 200ml nước ấm

11. Xuyên tâm liên

– Dạng bào chế: Viên nén bao phim

– Thành phần: Cao Xuyên tâm liên

– Chỉ định: Viêm đường tiêu hóa: Lỵ trực trùng, viêm dạ dày-ruột; Viêm đường hô hấp: Viêm amidan, viêm họng; các bệnh nhiễm trùng khác: Tiết niệu, ngoài da.

– Chống chỉ định: Dị ứng với một trong các thành phần của thuốc, phụ nữ có thai

– Thận trọng:

+ Không dùng thuốc quá liều và thời gian kéo dài

+ Vị thuốc có tính hàn, nên cần thận trọng khu dùng cho người có biểu hiện hư hàn.

– Liều dùng: Ngày uống 3-4 lần, mỗi lần 4-6 viên

– Thận trong: phụ nữ cho con bú.

11. Nasagast – KG

– Dạng bào chế: Viên nang cứng

– Thành phần: Cao đặc Xuyên tâm liên

– Chỉ định: Lỵ trực trùng, viêm đại tràng, viêm xoang, viêm tiết niệu, viêm lợi, mụn nhọt, cảm cúm.

– Liều dùng:

+ Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi: ngày uống 3 lần, mỗi lần 2-4 viên

+ Trẻ em dưới 12 tuổi: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1-2 viên

– Chống chỉ định: Phụ nữ có thai, người thể hàn, các chứng thực hàn và hư hàn.

– Thận trọng: phụ nữ cho con bú.

C. HỖ TRỢ NÂNG CAO SỨC KHỎE

1. Nobel tăng cường Miễn dịch: Công ty cổ phần Sao Thái Dương

– Dạng bào chế: Bột

– Thành phần: Diệp hạ châu, Cà gai leo, Đương qui, Đảng sâm, Sinh địa, Tam thất, Bạch linh, Bạch truật, Bạch thược, Ngũ gia bì, Ké đầu ngựa, Thổ phục linh, Dừa nước, Thành ngạnh, Hoàng cầm, Huyền sâm, Cát cánh, Xuyên Bối mẫu, Bách hợp, Thạch tùng, Mạch môn, Hạ khô thảo, Can khương, Nghệ vàng.

– Chủ trị: Giải độc, tăng cường miễn dịch.

– Liều dùng, cách dùng: Mỗi ngày dùng từ 1 gói, cho vào bình đun hoặc ấm sắc thuốc, sau đó cho nước vào (khoảng 2 lít nước), đun sôi nhỏ lửa trong 1 -2 giờ còn khoảng 1,0 lít -1,5 lít, uống thay nước hàng ngày. Có thể dùng liên tục từ 1 -3 tháng hoặc dùng hàng ngày tùy từng đối tượng.

2. Thập toàn đại bổ

– Dạng bào chế: Viên hoàn mềm

– Thành phần: Bạch thược, Bạch linh, Đẳng sâm, Xuyên khung, Bạch truật, Đương quy, Hoàng kỳ, Quế nhục, Cam thảo, Thục địa

– Công năng: Ôn bổ khí huyết. Chủ trị khí huyết hư.

– Chủ trị: sắc mặt nhợt, thiếu máu, ăn kém, phục hồi sức khỏe, nâng cao thể trạng với các bệnh lý mạn tính khác, phụ nữ sau sinh.

– Liều dùng, cách dùng: uống mỗi lần 1 viên, ngày 2 lần, vào sáng sớm và trước khi đi ngủ, nhai trước khi uống.

3. Bổ trung ích khí

– Dạng bào chế: Viên hoàn mềm, hộp 10 viên.

– Thành phần: Đương quy, Sài hồ, Đảng sâm, Bạch truật, Hoàng kỳ, Cam thảo, Đại táo, Trần bì, Thăng ma.

– Công năng: Tỳ vị hư nhược, trung khí hạ hãm

– Chủ trị: người mệt mỏi, yếu sức, ăn ít, bụng trướng tiêu chảy lâu ngày, sa trực tràng, sa dạ con.

– Liều dùng, cách dùng: Ngày uống 3 lần, mỗi lần 1 viên vào buổi sáng, chiều và tối. Uống cách bữa ăn 2 giờ.

– Chống chỉ định: Huyết áp cao, suyễn cấp, nhiệt lỵ mới phát, ra mồ hôi trộm, nôn ra máu, phụ nữ có thai.

4. Lục vị

a) Lục vị ẩm: Viện YHCT Quân đội, Bộ Quốc phòng

– Dạng bào chế: Cao lỏng, lọ 150ml

– Thành phần: Thục địa, Sơn thù, Hoài son, Trạch tả, Đan bì, Bạch linh, nước tinh khiết vừa đủ.

– Công dụng: Chữa ho khan, táo bón, mất ngủ, ù tai, chóng mặt, sốt về chiều. Chứng đau lưng mỏi gối, ra mồ hôi trộm, di tinh, mộng tinh, rối loạn kinh nguyệt, loãng xương, đái tháo đường.

– Liều dùng, cách dùng:

+ Người lớn mỗi lần uống 20ml, ngày uống 2 lần.

+ Trẻ em: Ngày uống 2 lần.

7 tháng tuổi – 12 tháng tuồi, mỗi lần dùng 1/8 liều người lớn;

12 tháng tuổi – 24 tháng tuổi, mỗi lần dùng 1/4 liều người lớn;

Từ 24 tháng tuổi – 10 tuổi, mỗi lần dùng liều 1/2 liều người lớn.

b) Hoàn lục vị: Viện Y Dược học dân tộc thành phố Hồ Chí Minh

– Dạng bào chế: Viên hoàn cứng, chai 50g (500 hoàn, mỗi hoàn 0,lg).

– Thành phần: Thục địa, Sơn thù, Hoài sơn, Trạch tả, Đan bì, Phục linh, đường, mật ong, bột tan, than hoạt tính.

– Công dụng: Người gầy yếu mỏi mệt, trong người nóng khát, đổ mồ hôi trộm, váng đầu ù tai, đau lưng mỏi gối, di mộng tinh, nước tiểu vàng, đại tiện ra máu, táo bón.

– Liều dùng, cách dùng:

+ Người lớn: mỗi ngày dùng 10 g (100 hoàn) chia làm 03 lần uống lúc đói.

+ Trẻ em từ 6 – 12 tuổi: mỗi ngày dùng 03 g (30 hoàn) chia làm 02 – 03 lần uống lúc đói.

+ Trẻ em dưới 6 tuổi: mỗi ngày dùng 03 g (30 hoàn) chia làm 02 – 03 lần ngâm nước uống lúc đói

– Kiêng kỵ: Ăn không tiêu, tiêu lỏng, cảm sốt.

5. Bát tiên trường thọ: Bệnh viện YHCT Trung ương

– Dạng bào chế: cốm tan, 1 gói x túi 10g.

– Thành phần: Thục địa, Sơn thù, Hoài sơn, Trạch tả, Bạch linh, Đan bì, Ngũ vị tử, Mạch môn.

– Công dụng: Dùng trong các trường hợp chứng hư nhược, ra mồ hôi trộm, ho khan, triều nhiệt, hỗ trợ điều trị lao phổi.

– Liều dùng, cách dùng: ngày 2-3 túi, chia 2 – 3 lần trong ngày, pha nước ấm uống trong ngày.

DANH SÁCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN YHCT

(Ban hành kèm theo Công văn số 5944/BYT-YDCT ngày 24/7/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

STT Họ tên Chức vụ Đơn vị Số điện thoại
1 PGS.TS.BS Nguyễn Thế Thịnh Cục trưởng Cục Quản lý YDCT 0914 073311
2 PGS.TS.BS Vũ Nam Giám đốc Bệnh viện YHCT Trung ương 0978 163 646
3 PGS.TS.BS. Phạm Xuân Phong Giám đốc Viện YHCT Quân đội-Bộ Quốc phòng 0912 083 747
4 TS.BS Nguyễn Đình Nhân Phó Giám đốc Viện YHCT Quân đội-Bộ Quốc phòng 0916 501 156
5 TS.BS Phạm Bá Tuyến Giám đốc Bệnh viện YHCT – Bộ Công an 0902 633 668
6 Ths.BS Đoàn Thị Tuyết Mai Trưởng phòng Quản lý Y cổ truyền Cục Quản lý YDCT 0912 642 279
7 TS.BS Nguyễn Thị Huệ Trưởng khoa điều trị cao cấp Bệnh viện YHCT – Bộ Công an 0969 721 188

Trên đây là toàn bộ thông tin của Công ty Luật ACC liên quan đến công văn số 5944/byt-ydct Nếu quý khách hàng còn bất cứ thắc mắc gì liên quan đến công văn số 5944/byt-ydct , hãy vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua tổng đài tư vấn hoặc gửi thư theo các thông tin dưới đây. Chúng tôi hy vọng nhận được nhiều ý kiến đóng góp của quý khách hàng để chúng tôi ngày một chuyên nghiệp hơn:

Hotline: 1900.3330

Zalo: 0846967979

Gmail: info@accgroup.vn

Website: accgroup.vn