Công điện 136/CĐ-BGDĐT năm 2022 về một số việc cần lưu ý khi học sinh trở lại trường học trực tiếp

Công điện 136/CĐ-BGDĐT năm 2022 về một số việc cần lưu ý khi học sinh trở lại trường học trực tiếp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 136/CĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2022

CÔNG ĐIỆN

VỀ MỘT SỐ VIỆC CẦN LƯU Ý KHI HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG HỌC TRỰC TIẾP

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO điện:

Giám đốc các sở Giáo dục và Đào tạo

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã ban hành các công văn hướng dẫn tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục1 và hướng dẫn thực hiện các biện pháp củng cố, tăng cường chất lượng dạy và học khi học sinh trở lại trường học tập2. Căn cứ tình hình thực tế, Bộ trưởng Bộ GDĐT yêu cầu Giám đốc các Sở GDĐT thực hiện và chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện ngay một số nội dung sau:

1. Tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố chỉ đạo tổ chức dạy học trực tiếp tại địa phương thống nhất, đầy đủ tạo thuận lợi cho phụ huynh trong việc đưa đón, chăm sóc học sinh,

2. Trong những ngày đầu học sinh quay lại học trực tiếp tại cơ sở giáo dục, cần dành lượng thời gian phù hợp để học sinh làm quen trở lại với việc học trực tiếp. Với các em học sinh lớp 1 chưa từng tới trường, nhà trường cần: phổ biến các quy định về học tập và sinh hoạt tại trường; tổ chức các hoạt động để tạo hứng thú và trạng thái thoải mái cho học sinh tới trường; hướng dẫn học sinh kiến thức phòng dịch, những việc cần làm và nguyên tắc cần tuân thủ trong phòng dịch để bảo vệ bản thân và cộng đồng; tổ chức tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho học sinh; tăng cường sự tương tác, gắn kết giữa các học sinh trong lớp học; tuyệt đối không được để xảy ra việc kỳ thị đối với các trường hợp không may bị F0.

3. Tiếp tục tổ chức dạy học tại trường các nội dung cơ bản, cốt lõi theo các văn bản hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ GDĐT3 phù hợp với điều kiện của nhà trường và đối tượng học sinh, tránh gây áp lực, quá tải đối với học sinh. Tổ chức ôn tập, củng cố, bổ sung nội dung kiến thức phù hợp với các nhóm đối tượng học sinh có điều kiện học trực tuyến khác nhau ngay trong nội dung dạy học chính khóa, nhất là đối với các học sinh không được học qua truyền hình, học sinh chuyển trường do phải di chuyển nơi cư trú để phòng, tránh dịch bệnh.

4. Tổ chức việc kiểm tra, đánh giá định kì theo hình thức trực tiếp tại trường cần được thực hiện sau một thời gian học sinh đã được ôn tập, củng cố, bổ sung nội dung kiến thức. Riêng đối với học sinh lớp 12, các cơ sở giáo dục xây dựng Kế hoạch hoàn thành năm học 2021-2022 trước ngày 30/6/2022; đối với những địa phương không thể hoàn thành trước ngày 30/6/2022 vì lý do bất khả kháng cần kịp thời báo cáo Bộ GDĐT để được hướng dẫn cụ thể, đảm bảo phù hợp với Kế hoạch tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022.

5. Triển khai các nội dung, biện pháp phòng, chống dịch và xử lý các tình huống phát sinh kịp thời và hiệu quả theo các phương án, kịch bản đã được UBND tỉnh phê duyệt và chỉ đạo. Tổ chức tuyên truyền, tập huấn, diễn tập cho giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh để tạo sự đồng thuận cho trẻ em mầm non, học sinh đến trường, đảm bảo an toàn. Không chủ quan, xem nhẹ việc phòng dịch nhưng cũng không thực hiện căng thẳng quá mức cần thiết, ảnh hưởng tới việc học tập và sinh hoạt của học sinh.

6. Phối hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để quản lý học sinh học tập ở nhà, học tập ở trường cũng như việc đi lại hàng ngày từ nhà đến trường và từ trường về nhà. Theo dõi, quản lý sức khỏe của học sinh để phòng ngừa, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh nhằm xử lý, ngăn chặn kịp thời.

7. Báo cáo về Bộ GDĐT (qua Vụ Giáo dục Thể chất) tình hình tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại địa phương, những khó khăn vướng mắc, những việc bất thường phát sinh để kịp thời tháo gỡ, xử lý trong quá trình triển khai thực hiện trước 17h00 thứ 6 hàng tuần cho tới khi có thông báo mới.

Bộ trưởng Bộ GDĐT đề nghị Giám đốc các Sở GDĐT khẩn trương triển khai, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Các Thứ trưởng (để chỉ đạo);
– Các Cục, Vụ, Viện KHGDVN;
– Lưu: VT, GDTC

BỘ TRƯỞNG

Nguyễn Kim Sơn

 

___________________

1 Công văn số 4726/BGDĐT-GDTC ngày 15/10/2021 về việc tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục.

2 Công văn số 4808/BGDĐT-GDTrH ngày 21/10/2021 về việc thực hiện các biện pháp củng cố, tăng cường chất lượng dạy và học khi học sinh trở lại trường học tập.

3 Công văn số 3969/BGDĐT-GDTH ngày 10/9/2021 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-19; Công văn số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, THPT năm học 2021-2022 ứng phó với dịch COVID-I9; Còng văn số 4135/BGDĐT-GDTX ngày 21/9/2021 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung Chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS, THPT năm học 2021-2022.