Công chứng, chứng thực văn bản thoả thuận phân chia di sản     

 

Cơ quan có thẩm quyền công chứng chứng thực

– Phòng Công chứng;

– Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Điều kiện và thủ tục công chứng, chứng thực

– Phải có ít nhất từ 02 người thừa kế trở lên và việc thừa kế không có tranh chấp; và:

– Trường hợp không có di chúc hoặc có di chúc nhưng trong di chúc không xác định rõ phần di sản mỗi người được hưởng;

– Những giấy tờ cần phải có đối với người yêu cầu công chứng, chứng thực khi yêu cầu công chứng, chứng thực

  • Trường hợp có di chúc

– Phiếu yêu cầu công chứng, chứng thực theo mẫu quy định;

– Xuất trình giấy tờ tuỳ thân của những người thừa kế;

– Bản di chúc;

– Xuất trình giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản của người để lại di sản đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng;

– Tờ thuận phân chia di sản thừa kế (trong trường hợp do các đương sự tự lập);

  • Trường hợp không có di chúc hoặc di chúc không hợp pháp

– Phiếu yêu cầu công chứng, chứng thực theo mẫu quy định;

– Xuất trình giấy tờ tuỳ thân của những người thừa kế theo pháp luật;

– Xuất trình giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng của người để lại di sản;

– Tờ thuận phân chia di sản thừa kế ( nếu do các đương sự tự lập);

– Giấy tờ để chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế;

– Văn bản cam kết về việc không bỏ sót người thừa kế theo pháp luật;

Thời hạn công chứng, chứng thực

– Không quá 03 ngày làm việc đối với văn bản thoả thuận phân chia di sản đơn giản;

– Không quá 10 ngày làm việc đối với văn bản thoả thuận phân chia di sản có nội dung phức tạp

– Không quá 30 ngày làm việc đối với văn bản thoả thuận phân chia di sản có nội dung đặc biệt phức tạp, không kể thời hạn niêm yết.

Lệ phí công chứng, chứng thực

50.000 đồng/1trường hợp

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật