Công chứng, chứng thực văn bản khai nhận di sản      

 

Cơ quan có thẩm quyền công chứng, chứng thực

– Phòng Công chứng;

– Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

Điều kiện và thủ tục công chứng, chứng thực

– Chỉ có một người duy nhất được hưởng thừa kế theo pháp luật của người để lại di sản;

– Không có tranh chấp.

– Những giấy tờ cần phải có đối với người yêu cầu công chứng, chứng thực khi yêu cầu công chứng, chứng thực

+ Phiếu yêu cầu công chứng, chứng thực theo mẫu quy định;

+ Xuất trình giấy tờ tuỳ thân của người khai nhận di sản theo pháp luật;

+ Xuất trình giấy tờ chứng minh quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng của người để lại di sản;

+ Văn bản khai nhận di sản thừa kế (nếu do đương sự tự lập);

+ Giấy tờ để chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật về thừa kế;

+ Văn bản cam kết về việc không bỏ sót người thừa kế theo pháp luật;

Thời hạn:

– Không quá 03 ngày làm việc đối với văn bản khai nhận di sản đơn giản;

– Không quá 10 ngày làm việc đối với văn bản khai nhận di sản có nội dung phức tạp;

– Không quá 30 ngày làm việc đối với văn bản khai nhận di sản có nội dung đặc biệt phức tạp, không kể thời hạn niêm yết.

 

Lệ phí công chứng, chứng thực

50.000 đồng/1 trường hợp;

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật