C/O là gì? Một số mẫu C/O hiện nay

C/O (Chứng nhận Xuất xứ hàng hóa) là một chứng từ quan trọng trong hoạt động xuất nhập khẩu. C/O cho biết nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa, tức là nó xác nhận rằng hàng hóa đã được sản xuất tại một khu vực hoặc quốc gia cụ thể. Chứng nhận này được cung cấp bởi các tổ chức, cơ quan chứng nhận hoặc cơ quan chính phủ có thẩm quyền, và thông thường bao gồm các thông tin về sản phẩm, quy trình sản xuất, thành phần và xuất xứ của hàng hóa. C/O được yêu cầu để đảm bảo tuân thủ các quy định về xuất xứ hàng hóa và đáp ứng các yêu cầu của quyền lợi thương mại và thuế quan trong quá trình xuất khẩu và nhập khẩu.

C/O là gì?

C/O (giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa) là một chứng từ quan trọng trong xuất nhập khẩu. C/O cho biết nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa được sản xuất tại vùng lãnh thổ, hay quốc gia nào.

Thuật ngữ trong tiếng Anh là Certificate of Origin, thường được viết tắt là C/O.

Một số mẫu C/O hiện nay

Một số mẫu C/O phổ biến hiện nay bao gồm:

C/O mẫu D là giấy do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp cho các loại hàng hóa xuất sang các nước trong ASEAN.

C/O mẫu AANZ là loại C/O ưu đãi cung cấp cho hàng hóa của các nước ASEAN, Australia và New Zealand.

C/O mẫu AK là chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu sang Hàn Quốc và các nước thành viên trong hiệp hội ASEAN.

C/O mẫu AI là loại C/O ưu đãi cấp cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Ấn Độ và các nước thành viên trong hiệp định thương mại đa phương AIFTA.

C/O mẫu AJ là loại C/O ưu đãi được cấp cho hàng hóa có xuất xứ tại Việt Nam xuất khẩu sang Nhật Bản cùng với các nước thành viên có trong hiệp định thương mại đa phương ACCEP.

C/O mẫu E được phát hành theo hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện ASEAN – Trung Quốc (ACFTA).

C/O mẫu AHK là C/O áp dụng đối với các mặt hàng xuất nhập khẩu đi Hồng Kông (Trung Quốc) và các nước trong khối ASEAN.

C/O mẫu RCEP là mẫu C/O của Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

C/O mẫu CPTPP là loại C/O ưu đãi cấp cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang các nước thành viên trong Hiệp định CPTPP.

C/O mẫu VK (trong nhiều trường hợp có thể gọi là C/O mẫu KV vẫn được công nhận) là loại C/O ưu đãi được cấp cho hàng hóa có xuất xứ tại Việt Nam xuất khẩu sang Hàn Quốc.

C/O mẫu VJ là C/O dùng thường xuyên trong các giao dịch thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản.

C/O mẫu VC là một mẫu C/O chứng nhận xuất xứ ưu đãi thuế quan trong hiệp định thương mại đa phương của ASEAN và Trung Quốc.

C/O mẫu VN–CU được cấp cho hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Cuba.

C/O mẫu S sử dụng cho các loại hàng hóa xuất khẩu sang Lào.

Thông báo về in các mẫu C/O ưu đãi trên giấy A4 thông thường

Ngày 10/10/2022 Bộ Công Thương có Thông báo 257/TB-BCT về việc thương nhân đề nghị cấp một số loại C/O ưu đãi có thể tải mẫu C/O và tự in trên giấy A4 thông thường từ Hệ thống Quản lý và cấp chứng nhận xuất xứ điện tử của Bộ Công Thương (eCoSys).

Theo Thông báo 257/TB-BCT, để tạo thuận lợi và giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp nhằm thúc đẩy xuất khẩu, từ ngày 15/10/2022 thương nhân đề nghị cấp một số loại C/O có thể tải mẫu C/O và tự in từ Hệ thống eCoSys tại địa chỉ https://ecosys.gov.vn.

Các loại C/O mà thương nhân có thể tự in trên giấy trắng, kích thước A4 theo tiêu chuẩn ISO bao gồm: mẫu D, AANZ, AK, AI, AJ, E, AHK, RCEP, CPTPP, VK, VJ, VC, VN-CU và S.

Trong thời gian chuyển tiếp, kể từ ngày 15/10/2022 đến hết ngày 15/4/2023, thương nhân vẫn được tiếp tục sử dụng mẫu C/O của các loại trên do Bộ Công Thương phát cho thương nhân.

Bộ Công Thương đã thông báo tới cơ quan có thẩm quyền của các nước đối tác FTA về nội dung nêu trên. Nếu có vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện, thương nhân liên hệ Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương (Điện thoại: 024.2220.5361/5444/2468; thư điện tử: xnk-xxhh@moit.gov.vn) để kịp thời xử lý.

Thông báo 257/TB-BCT được ban hành ngày 10/10/2022.