Giáo viên bắt học sinh chép phạt là trái quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Chép phạt là một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực hành chính công, đặc biệt liên quan đến việc xử lý vi phạm giao thông. Chép phạt là quá trình ghi lại thông tin về vi phạm của người lái xe, bao gồm thông tin về vi phạm, ngày giờ, địa điểm, hình phạt áp dụng và các thông tin liên quan khác. Thông thường, cán bộ công an hoặc nhân viên hành chính công sẽ thực hiện việc chép phạt sau khi người lái xe vi phạm bị kiểm tra và xác định vi phạm. Thông tin chép phạt sẽ được sử dụng trong quá trình xử lý hành chính và quản lý vi phạm giao thông.

Tuy rằng hình thức bắt học sinh chép phạt không phải là bạo lực thể xác nhưng nó lại gây ra tâm lý căng thẳng, ức chế đối với học sinh, và có thể xem đó là dạng bạo lực tinh thần đối với học sinh.

Đồng thời, việc giáo viên bắt học sinh chép phạt là hoàn toàn trái với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cụ thể như sau:

– Tại Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT về việc Ban hành Điều lệ Trường tiểu học có quy định: “Học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập và rèn luyện thì tuỳ theo mức độ vi phạm có thể thực hiện các biện pháp sau: a) Nhắc nhở, phê bình; b) Thông báo với gia đình.”

– Tại Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT về việc Ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học có quy định: “Học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập, rèn luyện có thể được khuyên răn hoặc xử lý kỉ luật theo các hình thức sau đây: a) Phê bình trước lớp, trước trường; b) Khiển trách và thông báo với gia đình; c) Cảnh cáo ghi học bạ; d) Buộc thôi học có thời hạn.”

Như vậy, trong các hình thức kỉ luật học sinh không có hình thức chép phạt, nên việc giáo viên bắt học sinh chép phạt là hoàn toàn trái với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.