Cấp giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn

1.Đối tượng cấp

Công dân Việt Nam đã cư trú trong khu vực lãnh sự của Cơ quan đại diện từ 6 tháng trở lên, đã về nước hoặc sang một nước thứ ba, nay xin giấy chứng nhận này để làm thủ tục kết hôn ở trong nước hay tại các cơ quan đại diện khác của Việt Nam ở nước ngoài.

2. Hồ sơ

Đơn xin cấp Giấy chứng nhận chưa đăng ký kết hôn (theo mẫu số 25/NG-LS) có xác nhận của UBND phường, xã hoặc cơ quan, tổ chức nơi công tác (đối với người đã về nước) hoặc của Cơ quan đại diện tại nước nơi người đó đang cư trú (đối với người hiện đang cư trú ở nước thứ ba).

Lý lịch cá nhân (mẫu TP/HTNNg-2003-KH2).

Bản chụp hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế khác