Cách viết đơn ly hôn

Thứ nhất:  Bên soạn thảo đơn xin ly hôn cần xác minh đúng thẩm quyền của Tòa án thụ lý vụ án để điền vào phần Kính gửi Tòa án nhân dân … trong đơn.

Thứ hai:  Điền cụ thể, đầy đủ và chính xác nhất các trường thông tin như phần Họ tên người viết đơn; ngày tháng năm sinh; Số chứng minh thư nhân dân; Hộ khẩu thường trú, Ngày đăng ký kết hôn;….

Thứ ba:  Phần lý do ly hôn cần ghi cẩn thận, tránh việc ghi chung chung, khiến tòa án khó xác định và bác đơn. Qúy khách hàng có thể tham khảo phần hướng dẫn về lý do xin ly hôn tại điều 8 – căn cứ cho ly hôn trong Nghị quyết Số: 02/2000/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao số 02/2000/NĐ-HĐTP ngày 23 tháng 12 năm 2000 hướng dẫn áp dụng một số quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000:

1. Được coi là tình trạng của vợ chồng trầm trọng khi:

–  Vợ, chồng không thương yêu, quý trọng, chăm sóc, giúp đỡ nhau như người nào chỉ biết bổn phận người đó, bỏ mặc người vợ hoặc người chồng muốn sống ra sao thì sống, đã được bà con thân thích của họ hoặc cơ quan, tổ chức, nhắc nhở, hoà giải nhiều lần.

–  Vợ hoặc chồng luôn có hành vi ngược đãi, hành hạ nhau, như thường xuyên đánh đập, hoặc có hành vi khác xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm và uy tín của nhau, đã được bà con thân thích của họ hoặc cơ quan, tổ chức, đoàn thể nhắc nhở, hoà giải nhiều lần.

–  Vợ chồng không chung thuỷ với nhau như có quan hệ ngoại tình, đã được người vợ hoặc người chồng hoặc bà con thân thích của họ hoặc cơ quan, tổ chức, nhắc nhở, khuyên bảo nhưng vẫn tiếp tục có quan hệ ngoại tình;

2.  Để có cơ sở nhận định đời sống chung của vợ chồng không thể kéo dài được, thì phải căn cứ vào tình trạng hiện tại của vợ chồng đã đến mức trầm trọng như hướng dẫn tại điểm a.1 mục 8 này. Nếu thực tế cho thấy đã được nhắc nhở, hoà giải nhiều lần, nhưng vẫn tiếp tục có quan hệ ngoại tình hoặc vẫn tiếp tục sống ly thân, bỏ mặc nhau hoặc vẫn tiếp tục có hành vi ngược đãi hành hạ, xúc phạm nhau, thì có căn cứ để nhận định rằng đời sống chung của vợ chồng không thể kéo dài được.

3.  Mục đích của hôn nhân không đạt được là không có tình nghĩa vợ chồng; không bình đẳng về nghĩa vụ và quyền giữa vợ, chồng; không tôn trọng danh dự, nhân phẩm, uy tín của vợ, chồng; không tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của vợ, chồng; không giúp đỡ, tạo điều kiện cho nhau phát triển mọi mặt.

Thứ tư:  Phần ghi tranh chấp quyền nuôi con: Nếu 2 bên đã thỏa thuận được thì ghi rõ trong đơn. Nếu chưa thỏa thuận được thì viết vào đơn nhờ Tòa án can thiệp.

Thứ năm:  Phần ghi tranh chấp tài sản chung: Nếu 2 bên đã thỏa thuận được thì ghi rõ trong đơn. Nếu chưa thỏa thuận được thì viết vào đơn nhờ Tòa án can thiệp. Cần liệt kê toàn bộ, chi tiết nhất về nguồn gốc của khối tài sản chung, giá trị thực tế của tài sản, phần công sức đóng góp của mỗi bên vào việc tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản đó,…

Thứ sáu:  Phần ghi nợ chung: Nếu việc tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản chung có vay nợ thì phải đầy đủ các yếu tố vay như: vay ai? Vay bao nhiêu? Vay dưới hình thức nào? Vợ , chồng có biết về giao dịch này hay không? Vay với mục đích gì?...

TÌM KIẾM TIN TỨC