Cách thức đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động

Hiện tại tôi đã ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) với người sử dụng lao động. Xin hỏi nếu tôi đơn phương chấm dứt HĐLĐ thì phải báo trước với người sử dụng lao động bao nhiêu ngày mới đúng luật? Nếu người sử dụng lao động đồng ý chấm dứt HĐLĐ với tôi thì tôi có được tiền trợ cấp thôi việc không? Nếu được, tiền trợ cấp là bao nhiêu? ([email protected]…)

Trường hợp bạn muốn đơn phương chấm dứt HĐLĐ thì trước hết bạn phải xác định được HĐLĐ bạn đã ký là HĐLĐ không xác định thời hạn hay xác định thời hạn.

Nếu là HĐLĐ xác định thời hạn thì bạn phải căn cứ vào các lý do được quy định tại Khoản 1, Điều 35 Bộ Luật lao động để đơn phương chấm dứt HĐLĐ. Theo đó, tùy thuộc mỗi lý do bạn dùng làm căn cứ để đơn phương chấm dứt HĐLĐ mà có thời hạn báo trước khác nhau (ít nhất là ba ngày hoặc 30 ngày theo quy định tại Điểm b Khoản, Điều 35 Bộ Luật lao động). Nếu là HĐLĐ không xác định thời hạn thì bạn có quyền đơn phương chấm dứt HĐLĐ nhưng phải báo trước ít nhất là 45 ngày; trường hợp bạn bị ốm đau, tai nạn đã điều trị sáu tháng liền thì phải báo trước ít nhất ba ngày.

 

Nếu ngời sử dụng lao động đồng ý chấm dứt HĐLĐ với bạn thì thuộc trường hợp hai bên thỏa thuận chấm dứt HĐLĐ, bạn được hưởng tiền trợ cấp thôi việc (nếu bạn đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên), cứ mỗi năm làm việc là nửa tháng lương, cộng với phụ cấp lương (nếu có). Tiền lương làm căn cứ tính chế độ trợ cấp thôi việc là tiền lương theo HĐLĐ, được tính bình quân của sáu tháng liền kề trước khi sự việc xảy ra, gồm tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).

 

Tính lệ phí trước bạ như vậy có đúng không?

Tôi mua một xe máy, hóa đơn thanh toán ghi giá 13 triệu đồng + VAT 10 % = 14,3 triệu đồng. Khi nộp thuế trước bạ, cơ quan thuế tính 2% của 14,3 triệu đồng (hộ khẩu của tôi ở khu vực nông thôn). Cách tính thuế như vậy có đúng không?

P. T. ([email protected]…)

 

Theo Thông tư số 95 ngày 16-11-2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về lệ phí trước bạ, thì tổ chức, cá nhân mua xe máy mới, giá tính lệ phí trước bạ là giá thực tế thanh toán bao gồm cả thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có) ghi trên hóa đơn bán hàng hợp pháp. Mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với xe máy ở khu vực nông thôn là 2% trên giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ là đúng quy định