Các trường hợp được miễn chế độ tập sự đối với viên chức

Theo quy định tại Điều 23 Luật Viên chức năm 2010, viên chức được tuyển dụng thông qua thi tuyển hoặc xét tuyển. Trong đó, việc sử dụng hình thức nào để tuyển dụng viên chức do cấp có thẩm quyền quyết định.

– Có quốc tịch và cư trú tại Việt Nam;

– Từ đủ 18 tuổi trở lên. Riêng các lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, độ tuổi dự tuyển có thể thấp hơn nhưng phải đảm bảo đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ; không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự;

– Có đơn đăng ký dự tuyển;

– Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, hành nghề hoặc năng khiếu phù hợp;

– Có lý lịch rõ ràng; Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; không đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án…

Trừ những trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức, người có nhu cầu vào viên chức phải đáp ứng những điều kiện, tiêu chuẩn nêu trên đồng thời đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không được trái quy định pháp luật.

Sau khi trúng tuyển viên chức, người có nhu cầu phải thực hiện chế độ tập sự để tập làm quen với môi trường công tác và tập làm những công việc của vị trí việc làm gắn với chức danh sẽ được bổ nhiệm trong hợp đồng làm việc (Điều 20 Nghị định 29/2012/NĐ-CP).

Theo đó, người được tuyển dụng phải tập sự trong thời gian nêu tại khoản 11 Điều 2 Nghị định số 161 năm 2018 gồm:

– Vị trí yêu cầu trình độ đại học: 12 tháng (riêng bác sĩ thì thời gian tập sự là 09 tháng);

– Vị trí yêu cầu trình độ đào tạo cao đẳng: 09 tháng;

– Vị trí yêu cầu trình độ đào tạo trung cấp: 06 tháng.

Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp đều phải trải qua quãng thời gian này. Theo quy định tại Điều 27 Luật Viên chức, trường hợp đã có thời gian từ đủ 12 tháng trở lên thực hiện chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng thì không phải tập sự.

Để hướng dẫn chi tiết quy định này, khoản 11 Điều 2 Nghị định 161 nêu rõ:

“Không thực hiện tập sự với người có thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, được bố trí làm việc đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đảm nhiệm mà thời gian công tác có đóng BHXH bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự”

Đồng thời, tại Điều 10 Thông tư 15 năm 2012, Bộ Nội vụ liệt kê chi tiết hơn các điều kiện để được miễn tập sự đã nêu tại Điều 27 Luật Viên chức và Điều 2 Nghị định 161 gồm:

– Đã có thời gian công tác đóng BHXH bắt buộc trong ngành, lĩnh vực cần tuyển từ đủ 12 tháng trở lên;

– Trong thời gian công tác đóng BHXH bắt buộc nêu trên đã làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm được tuyển dụng.

Đặc biệt, khoản 2 Điều này cũng khẳng định:

“Nếu người được tuyển dụng đã có thời gian công tác đóng BHXH bắt buộc nhưng không đáp ứng đủ 02 điều kiện nêu trên thì phải thực hiện chế độ tập sự”

Trong đó, thời gian công tác đóng BHXH bắt buộc mà đứt quãng thì được cộng dồn.

Như vậy, chỉ người được tuyển dụng vào viên chức, đáp ứng được đầy đủ 02 điều kiện về thời gian công tác đóng BHXH bắt buộc và đã làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp vị trí việc làm thì mới được miễn tập sự. Tất cả các trường hợp còn lại đều phải thực hiện tập sự theo quy định.