Các tội liên quan đến sức khỏe

Tội phạm và hình phạt là một trong những điều mà hiện nay đang rất được quan tâm. Tuy nhiên có một số loại tội phạm hiện nay vẫn chưa được phân biệt cụ thể.

Như một số tội xâm phạm về sức khỏe và danh dự nhân phẩm   phân biệt giữa các tội phạm này không được hướng dẫn một cách cụ thể. Việc phân biệt giữa các hành vi như hành vi “Giết người” và hành vi “Cố ý gây thương tích” hiện nay vẫn chưa được rõ ràng. Đặc biệt giữa giết người nhưng không xảy ra hậu quả chết người và cố ý gây thương tích nhưng lại dẫn đến chết người. Hiện nay việc phân biệt chủ yếu dựa trên cơ sở mặt chủ quan của người thực hiện hành vi phạm tội. Đây là yếu tố rất khó xác định và sẽ tạo kẻ hở dẫn đến tình trạng xử lý không đúng tính chất mức độ của hành vi phạm tội. Cần quy định cụ thể và có quy định luật hóa cơ chế đánh giá yếu tố chủ quan thông qua hành vi khách quan để phân biệt hành vi giết người và cố ý gây thương tích.
Đây chính là những lỗ hổng của pháp luật đang được rất nhiều người cũng như các cơ quan giải quyết quan tâm, do có một số trường hợp có thể rơi vào trạng thái không biết xét xử thế nào.

Tin cùng chuyên mục
Các tin khác