Các lưu ý ủy quyền làm thủ tục sang tên sổ đỏ

Khi sang tên sổ đỏ, cá nhân, hộ gia đình có thể ủy quyền cho nhau. Trường hợp người đứng tên quyền sử dụng đất không thể trực tiếp làm thủ tục sang tên từ sổ đỏ thì có thể ủy quyền cho người khác sang tên từ sổ đỏ.

Giấy uỷ quyền làm thủ tục sang tên sổ đỏ
Giấy uỷ quyền làm thủ tục sang tên sổ đỏ

Thế nào là được phép chuyển tên sổ đỏ?

Theo Điều 562 Bộ luật Dân sự 2015, hợp đồng ủy quyền được định nghĩa là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền không phải chỉ có trách nhiệm công việc nếu đây là trường hợp. được thỏa thuận hoặc pháp luật quy định.
Như vậy, ủy quyền sang tên sổ đỏ được hiểu là việc bên mua hoặc bên bán hoặc hai bên ủy quyền cho người khác thực hiện toàn bộ thủ tục sang tên sổ đỏ. Mẫu giấy ủy quyền sang tên sổ đỏ là gì?
Hiện nay có 2 hình thức ủy quyền sang tên Sổ đỏ bao gồm: Hợp đồng ủy quyền và Giấy ủy quyền. Theo đó, hợp đồng ủy quyền được sử dụng trong các trường hợp định đoạt tài sản như mua bán, chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn,… giấy chứng nhận tốt.

Có cần hợp thức hóa giấy ủy quyền sang tên sổ đỏ?

Hợp thức hóa giấy ủy quyền sang tên sổ đỏ
Hợp thức hóa giấy ủy quyền sang tên sổ đỏ

Trên thực tế, pháp luật công chứng và pháp luật đất đai hiện hành không bắt buộc các bên phải công chứng giấy ủy quyền sang tên sổ đỏ. Tuy nhiên, do đất đai là tài sản có giá trị lớn và hay xảy ra tranh chấp nên các cá nhân, hộ gia đình nên công chứng luôn việc sang tên sổ đỏ để tránh những rủi ro sau này.
Để hợp thức hóa giấy ủy quyền sang tên sổ đỏ, cá nhân, hộ gia đình có thể đến bất kỳ văn phòng/phòng công chứng nào để thực hiện thủ tục.
Hồ sơ công chứng bao gồm: Phiếu yêu cầu công chứng; Dự thảo Hợp đồng ủy quyền/Giấy ủy quyền; giấy tờ tùy thân, sổ đỏ… Phí công chứng giấy ủy quyền sang tên sổ đỏ?
Theo khoản 3 Điều 4 Thông tư 257/2016/TT-BTC, phí công chứng hợp đồng ủy quyền là 50.000 đồng/trường hợp; Phí công chứng giấy ủy quyền là 20.000 đồng/trường hợp.

Mọi người cũng hỏi

Uỷ quyền làm thủ tục sang tên sổ đỏ là gì?

Uỷ quyền làm thủ tục sang tên sổ đỏ là quá trình một người (người uỷ quyền) chuyển quyền sở hữu của mình đối với một tài sản bất động sản cho người khác (người được uỷ quyền). Trong trường hợp này, người uỷ quyền ủy quyền cho người khác thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi thông tin chủ sở hữu trên sổ đỏ.

Ai có thể uỷ quyền làm thủ tục sang tên sổ đỏ?

Người sở hữu sổ đỏ có quyền uỷ quyền làm thủ tục sang tên sổ đỏ cho bất kỳ ai mà họ tin tưởng và muốn chuyển quyền thực hiện các thủ tục liên quan đến sổ đỏ. Điều này có thể bao gồm thành viên trong gia đình, người thân, người bạn, hoặc người mua sổ đỏ.

Uỷ quyền làm thủ tục sang tên sổ đỏ có hiệu lực trong bao lâu?

Thời hạn của uỷ quyền làm thủ tục sang tên sổ đỏ được xác định trong giấy ủy quyền. Thông thường, người uỷ quyền có thể chỉ định thời hạn cụ thể trong giấy ủy quyền. Nếu không có chỉ định rõ ràng về thời hạn, uỷ quyền sẽ có hiệu lực cho đến khi bị thu hồi hoặc chấm dứt bởi người uỷ quyền.

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật