Bồi thường thiệt hại có phải xuất hóa đơn?

Khi xảy ra vi phạm cần bồi thường thiệt hại có phải xuất hóa đơn? Bài viết dưới đây của ACC sẽ làm rõ vấn đề trên.

1. Căn cứ pháp lý:

Thông tư số 219/2013/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng

2. Bồi thường thiệt hại có phải xuất hóa đơn ?

Hiện nay pháp luật ghi nhận ba hình thức hóa đơn bao gồm hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in và hóa đơn điện tử, theo đó mỗi loại hóa đơn sẽ có những ưu nhược điểm riêng. Đặc biệt với sự phát triển của khoa học công nghệ như hiện nay, hóa đơn điện tử đang ngày càng phát huy vai trò của mình trong hoạt động mua bán và cung ứng dịch vụ. Bên cạnh đó, nội dung trên hóa đơn phải tuân thủ đúng theo quy định pháp luật chứ không thể được tạo dựng một cách bừa bãi, thiếu khoa học gây khó khăn cho công tác quản lý. … Vậy theo quy định pháp luật thì bồi thường thiệt hại có phải xuất hóa đơn?

Căn cứ Khoản 1 Điều 5 Thông tư 219/2013/TT-BTC

“Tổ chức, cá nhân nhận các khoản thu về bồi thường bằng tiền (bao gồm cả tiền bồi thường về đất và tài sản trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền), tiền thưởng, tiền hỗ trợ, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác.

Cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường, tiền thưởng, tiền hỗ trợ nhận được, tiền chuyển nhượng quyền phát thải và các khoản thu tài chính khác thì lập chứng từ thu theo quy định. Đối với cơ sở kinh doanh chi tiền, căn cứ mục đích chi để lập chứng từ chi tiền.

Trường hợp bồi thường bằng hàng hoá, dịch vụ, cơ sở bồi thường phải lập hoá đơn và kê khai, tính, nộp thuế GTGT như đối với bán hàng hoá, dịch vụ; cơ sở nhận bồi thường kê khai, khấu trừ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền của tổ chức, cá nhân để thực hiện dịch vụ cho tổ chức, cá nhân như sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo thì phải kê khai, nộp thuế theo quy định…”

Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì các cơ sở kinh doanh khi nhận khoản tiền thu về bồi thường lập chứng từ thu tiền theo quy định, không phải lập hóa đơn, không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ Khoản 1b Điều 16 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014

“Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo”.

Theo đó, lập hóa đơn GTGT cho tiền hỗ trợ, tiền bồi thường khi tiền bồi thường cho những khoản sửa chữa, bảo hành, khuyến mại, quảng cáo.

Mong rằng những thông tin trên sẽ giúp giải đáp thắc mắc của quý khách hàng về bòi thường thiệt hại có phải xuất hóa đơn không? Nếu có các thắc mắc liên quan đến vấn đề này, vui lòng liên hệ trực tiếp với ACC để được phục vụ.

 

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật