Bộ luật dân sự là gì ? Mới nhất 2023

Luật dân sự 2015 là bộ luật mới nhất về dân sự hiện nay tại Việt Nam, được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017. Bộ luật này bao gồm 6 phần chính và 712 điều, quy định chi tiết về các quyền và nghĩa vụ dân sự của cá nhân và tổ chức.

Luật dân sự 2015 đã điều chỉnh một số quy định cũ và bổ sung thêm nhiều quy định mới để phù hợp với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các cá nhân và tổ chức trong các giao dịch dân sự. Bên cạnh đó, Luật dân sự 2015 cũng đề cao vai trò của các giải pháp giải quyết tranh chấp hòa bình và tôn trọng quyền lợi của các bên liên quan.

Luật dân sự 2015 quy định rõ hơn về các quyền và nghĩa vụ của các bên trong các giao dịch dân sự, đảm bảo tính minh bạch, công bằng và an toàn cho các bên trong các giao dịch này. Bộ luật này cũng đưa ra các quy định chi tiết về hợp đồng, quyền sở hữu tài sản, di sản, bảo đảm, đòi nợ và giải quyết tranh chấp dân sự.

Luật dân sự 2015 được xem là bộ luật có tầm quan trọng lớn đối với việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan trong các giao dịch dân sự, đồng thời đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong các hoạt động kinh tế và xã hội của đất nước.

Bộ luật dân sự là băn bản hệ thống hoá pháp luật dân sự được Quốc hội ban hành theo trình tự và thủ tục do pháp luật quy định, trong đó các quy phạm pháp luật dân sự được sắp xếp theo hệ thống nhằm điều chỉnh các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân giữa các chủ thể của luật dân sự.

Một số bộ luật dân sự đã ban hành

Bộ luật dân sự đầu tiên của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội khóa IX, kì họp thứ 8 thông qua ngày 28.10.1995, có hiệu lực từ ngày 1.7.1996. Bộ luật bao gồm lời nói đầu và 7 phần, 838 điều luật với những nội dung chính sau: Phần thứ nhất – Những quy định chung; Phần thứ hai – Tài sản và quyền sở hữu; Phần thứ ba – Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự; Phần thứ tư – Thừa kế, Phần thứ năm – Những quy định về chuyển quyền sử dụng đất; Phần thứ sáu – Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ; Phần thứ bảy – Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.

Sau gần 10 năm thực hiện, Bộ luật dân sự năm 1995 đã bộc lộ nhiều bất cập, đặc biệt cùng với sự phát triển kinh tế, xã hội đã đặt ra yêu cầu, sự đòi hỏi mới để điều chỉnh của pháp luật đối với các quan hệ pháp luật dân sự. Chính vì vậy, Quốc hội khoá XI, tại kì họp thứ bảy đã thông qua Bộ luật dân sự mới vào ngày 14.6.2005. So với Bộ luật dân sự năm 1995, Bộ luật dân sự năm 2005 tiếp tục được chia thành bảy phần với tên gọi như Bộ luật dân sự năm 1995, đã có sự thay đổi cơ cấu các điều luật, chỉ còn 777 điều, bên cạnh những điểm mới nhằm đáp ứng những yêu cầu của thực tiễn đặt ra.

Bộ luật dân sự được xem là nguồn chủ yếu của luật dân sự, là phương tiện pháp lí quan trọng nhằm thúc đẩy giao lưu dân sự phát triển, bảo đảm sự bình đẳng và an toàn pháp lí cho các giao dịch dân sự, bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể trong giao lưu dân sự.

Hiện nay, Quốc hội ban hành bộ luật dân sự năm 2015 và đang có giá trị áp dụng.

Tin cùng chuyên mục
Các tin khác