Bảo hành là gì? Trách nhiệm bảo hành đối với người tiêu dùng

Bảo hành là một cam kết từ phía nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất về việc sửa chữa, bồi thường, hoặc thay thế một sản phẩm nếu nó có bất kỳ lỗi kỹ thuật, hư hỏng hoặc không hoạt động đúng như mô tả hoặc tiêu chuẩn của nhà sản xuất trong một khoảng thời gian nhất định sau khi mua hàng.

Thời gian bảo hành và các điều kiện cụ thể được quy định trong chính sách bảo hành của nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất. Thông thường, bảo hành bao gồm các điều kiện như:

  1. Thời gian bảo hành: Đây là khoảng thời gian mà nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất cam kết sẽ chịu trách nhiệm sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm nếu có lỗi. Thời gian bảo hành có thể khác nhau tùy thuộc vào từng loại sản phẩm và nhà cung cấp.
  2. Phạm vi bảo hành: Bảo hành có thể áp dụng cho toàn bộ sản phẩm hoặc chỉ áp dụng cho các thành phần, linh kiện cụ thể của sản phẩm. Phạm vi bảo hành được quy định trong chính sách bảo hành và có thể bao gồm cả việc sửa chữa, thay thế linh kiện, hoặc hoàn tiền.
  3. Điều kiện bảo hành: Bảo hành thường áp dụng cho các trường hợp lỗi kỹ thuật do nhà sản xuất gây ra. Tuy nhiên, có thể có các hạn chế và loại trừ trong chính sách bảo hành, ví dụ như sự cố do sử dụng không đúng cách, hư hỏng do tai nạn, sử dụng vượt quá khả năng hoặc thời gian sử dụng đều đặn.
  4. Quyền lợi của người mua hàng: Trong thời gian bảo hành, người mua hàng có quyền yêu cầu nhà cung cấp hoặc nhà sản xuất sửa chữa, bồi thường hoặc thay thế sản phẩm nếu có lỗi. Điều kiện và quyền lợi cụ thể sẽ được quy định trong chính sách bảo hành.

1. Bảo hành là gì? 

Bảo hành là sự đảm bảo bằng văn bản của người bán hàng đối với hàng hóa đã bán cho người mua hàng (người tiêu dùng) nhằm sửa chữa hoặc thay thế sản phẩm nếu thuộc các điều kiện mà người bán hàng cam kết.

2. Quyền và nghĩa vụ bảo hành

2.1. Nghĩa vụ bảo hành

Bên bán có nghĩa vụ bảo hành đối với vật mua bán trong một thời hạn, gọi là thời hạn bảo hành, nếu việc bảo hành do các bên thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.

Thời hạn bảo hành được tính kể từ thời điểm bên mua có nghĩa vụ phải nhân vật.

2.2. Quyền yêu cầu bảo hành

Trong thời hạn bảo hành, nếu bên mua phát hiện được khuyết tật của vật mua bán thì có quyền yêu cầu bên bán sửa chữa không phải trả tiền, giảm giá, đổi vật có khuyết tật lấy vật khác hoặc trả lại vật và lấy lại tiền.

(Điều 446, 447 Bộ luật Dân sự 2015)

3. Sửa chữa vật trong thời hạn bảo hành

Căn cứ Điều 448 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về sửa chữa vật trong thời hạn bảo hành như sau:

– Bên bán phải sửa chữa vật và bảo đảm vật có đủ các tiêu chuẩn chất lượng hoặc có đủ các đặc tính đã cam kết.

– Bên bán chịu chi phí về sửa chữa và vận chuyển vật đến nơi sửa chữa và từ nơi sửa chữa đến nơi cư trú hoặc trụ sở của bên mua.

– Bên mua có quyền yêu cầu bên bán hoàn thành việc sửa chữa trong thời hạn do các bên thỏa thuận hoặc trong một thời gian hợp lý;

Nếu bên bán không thể sửa chữa được hoặc không thể hoàn thành việc sửa chữa trong thời hạn đó thì bên mua có quyền yêu cầu giảm giá, đổi vật có khuyết tật lấy vật khác hoặc trả lại vật và lấy lại tiền.

4. Bồi thường thiệt hại trong thời hạn bảo hành

Tại Điều 449 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về bồi thường thiệt hại trong thời hạn bảo hành như sau:

– Ngoài việc yêu cầu thực hiện các biện pháp bảo hành, bên mua có quyền yêu cầu bên bán bồi thường thiệt hại do khuyết tật về kỹ thuật của vật gây ra trong thời hạn bảo hành.

– Bên bán không phải bồi thường thiệt hại nếu chứng minh được thiệt hại xảy ra do lỗi của bên mua. Bên bán được giảm mức bồi thường thiệt hại nếu bên mua không áp dụng các biện pháp cần thiết mà khả năng cho phép nhằm ngăn chặn, hạn chế thiệt hại.

5. Trách nhiệm bảo hành của tổ chức, cá nhân đối với người tiêu dùng

5.1. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bảo hành cho người tiêu dùng

Tại Điều 12 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010 quy định về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng như sau:

– Ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật.

– Niêm yết công khai giá hàng hóa, dịch vụ tại địa điểm kinh doanh, văn phòng dịch vụ.

– Cảnh báo khả năng hàng hóa, dịch vụ có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, tính mạng, tài sản của người tiêu dùng và các biện pháp phòng ngừa.

– Cung cấp thông tin về khả năng cung ứng linh kiện, phụ kiện thay thế của hàng hóa.

– Cung cấp hướng dẫn sử dụng; điều kiện, thời hạn, địa điểm, thủ tục bảo hành trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ có bảo hành.

– Thông báo chính xác, đầy đủ cho người tiêu dùng về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung trước khi giao dịch.

Như vậy, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ trong việc cung cấp thông tin về hàng hóa, dịch vụ cho người tiêu dùng có trách nhiệm cung cấp bảo hành cho người tiêu dùng.

5.2. Trách nhiệm bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện cho người 

Hàng hóa, linh kiện, phụ kiện được bảo hành theo thỏa thuận của các bên hoặc bắt buộc bảo hành theo quy định của pháp luật. Trường hợp hàng hóa, linh kiện, phụ kiện được bảo hành, tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa có trách nhiệm:

– Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện do mình cung cấp;

– Cung cấp cho người tiêu dùng giấy tiếp nhận bảo hành, trong đó ghi rõ thời gian thực hiện bảo hành. Thời gian thực hiện bảo hành không tính vào thời hạn bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện. Trường hợp tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa thay thế linh kiện, phụ kiện hoặc đổi hàng hóa mới thì thời hạn bảo hành linh kiện, phụ kiện hoặc hàng hóa đó được tính từ thời điểm thay thế linh kiện, phụ kiện hoặc đổi hàng hóa mới;

– Cung cấp cho người tiêu dùng hàng hóa, linh kiện, phụ kiện tương tự để sử dụng tạm thời hoặc có hình thức giải quyết khác được người tiêu dùng chấp nhận trong thời gian thực hiện bảo hành;

– Đổi hàng hóa, linh kiện, phụ kiện mới tương tự hoặc thu hồi hàng hóa, linh kiện, phụ kiện và trả lại tiền cho người tiêu dùng trong trường hợp hết thời gian thực hiện bảo hành mà không sửa chữa được hoặc không khắc phục được lỗi.

– Đổi hàng hóa, linh kiện, phụ kiện mới tương tự hoặc thu hồi hàng hóa và trả lại tiền cho người tiêu dùng trong trường hợp đã thực hiện bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện từ ba lần trở lên trong thời hạn bảo hành mà vẫn không khắc phục được lỗi;

– Chịu chi phí sửa chữa, vận chuyển hàng hóa, linh kiện, phụ kiện đến nơi bảo hành và từ nơi bảo hành đến nơi cư trú của người tiêu dùng;

– Chịu trách nhiệm về việc bảo hành hàng hóa, linh kiện, phụ kiện cho người tiêu dùng cả trong trường hợp ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện việc bảo hành.

(Điều 21 Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010)