Người có giấy phép lái xe hạng A1 có được điều khiển xe phân khối lớn có dung tích xi lanh trên 175 cm3 không?

Bằng A1 là bằng lái xe dành cho các loại xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh không quá 175cc. Bằng này cho phép người lái điều khiển các loại xe mô tô như xe số, xe ga, xe côn tay, và xe mô tô điện có dung tích xi-lanh nhỏ. Bằng A1 không cho phép lái các loại xe mô tô ba bánh hay các loại phương tiện khác như ôtô, xe tải hay xe khách. Để có bằng lái xe A1, người lái cần đáp ứng các yêu cầu và điều kiện quy định, bao gồm việc tham gia khóa học huấn luyện lái xe và vượt qua kỳ thi sát hạch lái xe.

Người lái xe khi tham gia giao thông cần đáp ứng những điều kiện gì?

Theo Điều 58 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định điều kiện của người lái xe tham gia giao thông như sau:

“1. Người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khoẻ quy định tại Điều 60 của Luật này và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Người tập lái xe ô tô khi tham gia giao thông phải thực hành trên xe tập lái và có giáo viên bảo trợ tay lái.

2. Người lái xe khi điều khiển phương tiện phải mang theo các giấy tờ sau:

a) Đăng ký xe;

b) Giấy phép lái xe đối với người điều khiển xe cơ giới quy định tại Điều 59 của Luật này;

c) Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới quy định tại Điều 55 của Luật này;

d) Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.”

Theo đó, người lái xe tham gia giao thông phải đủ độ tuổi, sức khoẻ theo quy định và có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe được phép điều khiển do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

Người có giấy phép lái xe hạng A1 có được điều khiển xe phân khối lớn có dung tích xi lanh trên 175 cm3 không?

Căn cứ theo khoản 1, khoản 2 Điều 59 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định về giấy phép lái xe như sau:

“1. Căn cứ vào kiểu loại, công suất động cơ, tải trọng và công dụng của xe cơ giới, giấy phép lái xe được phân thành giấy phép lái xe không thời hạn và giấy phép lái xe có thời hạn.

2. Giấy phép lái xe không thời hạn bao gồm các hạng sau đây:

a) Hạng A1 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh từ 50 cm3 đến dưới 175 cm3;

b) Hạng A2 cấp cho người lái xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh từ 175 cm3 trở lên và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1;

c) Hạng A3 cấp cho người lái xe mô tô ba bánh, các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1 và các xe tương tự.”

Theo đó, đối với xe mô tô hai bánh có dung tích xi-lanh từ 175 cm3 trở lên yêu cầu người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe hạng A2. Như vậy, trường hợp của bạn muốn được điều khiển xe phân khối lớn có dung tích xi lanh trên 175 cm3 thì bắt buộc phải có giấy phép lái xe hạng A2.

Quy định về hạng giấy phép lái xe A1 và A2 như thế nào?

Theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 16 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT về phân hạng giấy phép lái xe:

“1. Hạng A1 cấp cho:

a) Người lái xe để điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xy lanh từ 50 cm3đến dưới 175 cm3;

b) Người khuyết tật điều khiển xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật.

2. Hạng A2 cấp cho người lái xe để điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xy lanh từ 175 cm3trở lên và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1.”

Như vậy, giấy phép hạng A1 cấp cho người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích từ 50 cm³ đến dưới 175 cm³ còn giấy phép lái xe hạng A2 cấp cho người lái xe để điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên. Do đó, trường hợp bạn muốn điều khiển xe phân khối lớn trên 175 cm3 thì bạn phải có giấy phép lái xe hạng A2.

Xử phạt đối với hành vi sử dụng giấy phép lái xe hạng A1 điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên

Căn cứ tại khoản 11 Điều 2 Nghị định 123/2021/NĐ-CP quy định:

“Điều 21. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới

7. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên, xe mô tô ba bánh thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Có Giấy phép lái xe nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển;

b) Không có Giấy phép lái xe hoặc sử dụng Giấy phép lái xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, Giấy phép lái xe bị tẩy xóa;

c) Có Giấy phép lái xe quốc tế do các nước tham gia Công ước về Giao thông đường bộ năm 1968 cấp (trừ Giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam cấp) nhưng không mang theo Giấy phép lái xe quốc gia;

d) Sử dụng Giấy phép lái xe không hợp lệ (Giấy phép lái xe có số phôi ghi ở mặt sau không trùng với số phôi được cấp mới nhất trong hệ thống thông tin quản lý Giấy phép lái xe).

… “

Như vậy, trong trường hợp của bạn điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên nhưng chỉ có Giấy phép lái xe A1, không phù hợp với loại xe đang điều khiển thì có thể bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.