Mẫu bản kiểm điểm tự nhận lỗi của học sinh mới nhất 2023

Bản kiểm điểm là một tài liệu tổng hợp đánh giá kết quả làm việc của một cá nhân, một đơn vị hoặc một tổ chức trong một khoảng thời gian nhất định. Tài liệu này thường được lập vào cuối mỗi năm hoặc khi kết thúc một dự án, đề tài để đánh giá quá trình làm việc, kết quả đạt được, cũng như những khó khăn, hạn chế và đề xuất cải tiến trong tương lai.

Bản kiểm điểm thường bao gồm các thông tin như:

  • Mục tiêu làm việc được đề ra trong khoảng thời gian đánh giá.
  • Kết quả đạt được, thành tựu và những điểm mạnh của cá nhân hoặc đơn vị.
  • Những khó khăn, thách thức gặp phải, điểm yếu và những lỗ hổng trong quá trình làm việc.
  • Những đề xuất cải tiến và kế hoạch phát triển trong tương lai.
  • Những ghi nhận, đánh giá và đánh giá tổng quan của người đánh giá.

Bản kiểm điểm là một tài liệu quan trọng để giúp người làm việc hoặc đơn vị nắm bắt được những vấn đề cần cải tiến, đồng thời cũng giúp định hướng và lên kế hoạch phát triển cho tương lai.

1. Bản kiểm điểm tự nhận lỗi cho học sinh là gì ?

Bản kiểm điểm tự nhận lỗi cho học sinh là biểu mẫu được viết khi học sinh vi phạm các nội quy của nhà trường hay đơn giản là để tự kiểm điểm lại những hành vi vi phạm mà mình đã làm trong một khoảng thời gian nhất định để có định hướng phát triển và rút kinh nghiệm cho những lần sau.

Khi học sinh vi phạm nội quy, quy chế của nhà trường sẽ phải viết bản kiểm điểm để tự kiểm điểm, nhận lỗi gửi cho giáo viên hoặc nhà trường xem xét. Bản kiểm điểm nhận lỗi của học sinh nhằm trình bày những sai sót, khuyết điểm bản thân mắc phải để từ đó rút ra được kinh nghiệm, nâng cao ý thức bản thân.

Bản kiểm điểm nhận lỗi được sử dụng như một biện pháp răn đe với những học sinh vi phạm nội quy trường lớp.

2. Tại sao phải viết bản kiểm điểm tự nhận lỗi?

Bản tự kiểm điểm tự nhận lỗi gọi ngắn gọn là bản kiểm điểm là hình thức biểu hiện quá trình tự nhìn nhận của cá nhân về những hành vì của mình khi không thực hiện đúng nội quy của trường lớp, cơ quan, đoàn thể, … và bị khiển trách. Mẫu bản kiểm điểm tự nhận lỗi sẽ được gửi tới giáo viên chủ nhiệm hoặc có thể gửi tới ban giám hiệu nhà trường, cơ quan quản lý để xem xét và xử lý tùy thuộc vào mức độ vi phạm nặng nhẹ của từng trường hợp.

Trong đó, trong một số trường hợp thì người viết tự nguyện viết bản kiểm điểm tự nhận lỗi của mình để kiểm điểm lại bản thân. Và cũng có một số trường hợp bắt buộc phải viết bản kiểm điểm.

3. Nội dung trong bản kiểm điểm tự nhân lỗi cho học sinh.

đên độ tuổi này, chắc hẳn đều đã quá quen thuộc với cụm từ bản kiểm điểm. Bản kiểm điểm sẽ được sử dụng từ khi chúng ta còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến lúc đi làm tại các doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước.

Tuy bản kiểm điểm là văn bản khá phổ biến tuy nhiên, trên thực tế, không phải ai cũng có thể viết bản kiểm điểm một cách đúng chuẩn. Một trong số những môi trường thường dùng đến bản kiểm điểm nhất đó là các trường học.

Bản kiểm điểm học sinh thông thường thì sẽ được các bạn học sinh viết vào khoảng thời gian cuối năm học hoặc sẽ phải viết sau những lần các bạn học sinh vi phạm nội quy trường lớp để nhằm mục đích giúp các bạn học sinh có thể tự điểm lại những vi phạm của mình và từ đó các bạn học sinh cũng có thể tự rút ra bài học và sửa đổi cho những lần tiếp theo.

Khi đi học thì đa số ai trong chúng ta cũng đều đã từng phải viết bản kiểm điểm dù không nhiều thì ít.

Bản kiểm điểm học sinh được hiểu cơ bản chính là mẫu đơn do các bạn học sinh tự viết, mẫu bản kiểm điểm học sinh sẽ không theo khuôn mẫu nào mà bản kiểm điểm học sinh sẽ để cho các bạn học sinh tự có thể xem xét, đánh giá lại chính những hành vi của bản thân khi mắc lỗi để từ đó mà các bạn học sinh sẽ có phương hướng phát triển cho kỳ học sau.

Khi viết bản kiểm điểm cá nhân ngoài Mẫu bản kiểm điểm tự nhận lỗi cho học sinh 2023 thì một nội dung cũng được rất nhiều bạn học sinh quan tâm đó là nội dung trong bản kiểm điểm, trong bản kiểm điểm cá nhân học sinh có một số nội dung sau:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ;

– Thời gian, địa điểm viết bản kiểm điểm cá nhân;

– Tên bản kiểm điểm;

– Kính gửi: Ban Giám hiệu tường (…), Cô giáo chủ nhiệm lớp (…);

– Họ và tên học sinh: (…) lớp: (…);

– Nội dung kiểm điểm: Liệt kê những việc đã làm được và những việc còn hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế đó;

– Thừa nhận lỗi sai và cam kết không lặp lại lỗi sai đó;

– Chữ ký phụ huynh và chữ ký học sinh.

4. Mẫu bản kiểm điểm tự nhận lỗi cho học sinh.

Mẫu bản kiểm điểm tự nhận lỗi cho học sinh số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————

BẢN KIỂM ĐIỂM

Kính gửi thầy (cô) giáo chủ nhiệm lớp…………………….

Tên em là………………………….

Học sinh lớp………………..

Hôm nay em viết bản tự kiểm điểm này xin tự nghiêm khắc kiểm điểm nhận lỗi của bản thân: Do mải chơi nên em đã quên làm bài tập về nhà môn…………………. Nên khiến lớp bị trừ điểm thi đua.

Em tự nhận thấy lỗi của bản thân rất lớn, gây ảnh hưởng tới lớp và làm thầu cô phiền lòng.

Em xin hứa lần sau sẽ không tái phạm, nếu tái phạm em xin chịu mọi hình thức kỷ luật của nhà trường và thầy (cô) đề ra.

Kính mong được thầy cô xem xét giúp đỡ, tạo điều kiện để em tiến bộ hơn trong qua trình học tập.

Em xin trân trọng cảm ơn!

…………., ngày… tháng… năm……

Học sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu bản kiểm điểm số 2:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Kính gửi: Giáo viên chủ nhiệm lớp…………..

Họ và tên:…………………………………….

Học sinh lớp:……………………… Trường:………………………………

Trong học kì…. năm học 20…-20… vừa qua, em đã có những ưu điểm và khuyết điểm sau:

– Ưu điểm:

Trong học kỳ vừa qua, em đã đạt được những ưu điểm như sau:

+ Học tập:……………………………………………………………

+ Kỷ luật:…………………………………………………………….

+ Hoạt động phong trào:……………………………………….

+ Vấn đề khác:…………………………………………………..

– Về khuyết điểm:

Tuy nhiên, em đã vi phạm những lỗi như sau:

+ Nghỉ học có phép:…….lần.

+ Nghỉ học không phép:…….lần.

+ Đi học muộn:……..lần.

+ Nói chuyện ồn ào trong giờ học:……..lần.

+ Gây rối, mất đoàn kết trong lớp:……..lần.

+ Vô lễ với giáo viên:……..lần.

Với những ưu và khuyết điểm trên, em xin đánh giá hạnh kiểm của cá nhân như sau:

Tự xếp loại hạnh kiểm:……………………

Ngoài ra, em xin đưa ra một vài ý kiến đóng góp về lớp học trong học kỳ sắp tới, mong được thầy cô xem xét.

Ý kiến cá nhân:

Trên đây là bản kiểm điểm cá nhân của em. Kính mong thầy/cô giáo xem xét, đánh giá và xếp loại hạnh kiểm cho em.

Trong học kỳ tới, em xin hứa sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa để học tập tốt, thực hiện theo đúng nội quy và có những đóng góp hơn nữa cho lớp, trường.

Em xin chân thành cảm ơn!

…………., ngày… tháng… năm……

Học sinh

(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Những lưu ý khi viết bản kiểm điểm tự nhận lỗi của học sinh.

Để có một bản kiểm điểm nhận lỗi xác thực, hiệu quả cũng cần phải chú ý các vấn đề như:

– Xác định nguyên nhân vì sao bản thân lại phải viết bản tường trình, kiểm điểm.

– Cá nhân người viết bản kiểm điểm cần thừa nhận sai lầm, trình bày trung thực về những nguyên nhân dẫn đến việc phạm lỗi, đồng thời nêu các giải pháp khắc phục,cải thiện của bản thân trong bản kiểm điểm.

– Việc trung thực trong đánh giá bản thân, thừa nhận lỗi đóng vai trò quan trọng trong bản kiểm điểm nhận lỗi.