Bản cam kết trách nhiệm của giáo viên (Cập nhật 2023)

Mẫu bản cam kết trách nhiệm của giáo viên thực hiện nhiệm vụ năm học là gì? Mẫu bản cam kết trách nhiệm của giáo viên thực hiện nhiệm vụ năm học để làm gì? Mẫu bản cam kết trách nhiệm của giáo viên thực hiện nhiệm vụ năm học 2022? Bài viết dưới đây ACC cung cấp cho bạn một số thông tin về bản cam kết trách nhiệm của giáo viên mời bạn tham khảo!

Những điểm mới về các loại sổ của giáo viên từ 20/10/2020

Bản cam kết trách nhiệm của giáo viên(cập nhật mới nhất 2023)

1. Mẫu bản cam kết trách nhiệm của giáo viên thực hiện nhiệm vụ năm học là gì?

Mẫu bản cam kết trách nhiệm của giáo viên thực hiện nhiệm vụ năm học là mẫu cam kết của giáo viên lập ra để cam kết thực hiện nhiệm vụ năm học. Mẫu bản cam kết trách nhiệm của giáo viên thực hiện nhiệm vụ nêu rõ những thông tin về hồ sơ cá nhân, thông tin về các hoạt động khác…

2. Mẫu bản cam kết trách nhiệm của giáo viên thực hiện nhiệm vụ năm học để làm gì?

Mẫu bản cam kết trách nhiệm của giáo viên thực hiện nhiệm vụ năm học là mẫu văn bản được dùng để ghi lại những cam kết về trách nhiệm của giáo viên thực hiện nhiệm vụ trong năm học.

3. Mẫu bản cam kết trách nhiệm của giáo viên thực hiện nhiệm vụ năm học.

 

BẢN CAM KẾT TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁO VIÊN

Năm học 20…. – 20….

 

Kính gửi: Hiệu trưởng trường Tiểu học ……………………

Họ và tên giáo viên: ……………………………………………………………………….

Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………………………

Nhiệm vụ phân công: ……………………………. Kiêm nhiệm: …………………..

Lớp chủ nhiệm: …………………………………….

TS HS: ….. ; Nữ: ……; Dân tộc: …. (tại chỗ: …..); Nữ dân tộc: ……

HS hoàn thành lớp học: …… trong đó hoàn thành lớp học sau khi thi lại: …….

Học sinh trong địa bàn: …….; Học sinh ngoài địa bàn: ………

Học sinh con hộ nghèo: …….; Học sinh khuyết tật: …………..

Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ năm học 20…- 20…, tôi xin cam kết với Hiệu trưởng nhà trường thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như sau:

 1. TRÁCH NHIỆM CỦA GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
 2. Tìm hiểu nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt, tổ chức hoạt động giáo dục sát đối tượng, thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp. Xây dựng cho học sinh động cơ, ý chí học tập bằng phương pháp thích hợp.
 3. Cùng với giáo viên bộ môn, cán bộ Đoàn, Đội thống nhất biện pháp, kế hoạch giảng dạy, giáo dục của lớp. Liên hệ mật thiết với giáo viên bộ môn dạy lớp để kịp thời uốn nắn những hiện tượng bất thường, những biểu hiện sai trái lệch lạc của học sinh.
 4. Cùng với giáo viên bộ môn, cán bộ Đoàn Đội xây dựng lớp thành một tập thể vững mạnh, phát huy ý thức làm chủ, tự giác, chủ động của học sinh trong các hoạt động giáo dục.
 5. Cộng tác chặt chẽ với cha mẹ học sinh trong nhiệm vụ giáo dục các em cùng với gia đình lập các qui ước để tạo điều kiện học tập tốt cho học sinh, có nhiều biện pháp tích cực nhằm tăng cường thông tin giữa GVCN và cha mẹ học sinh.
 6. GVCN báo cáo thường kỳ với Hiệu trưởng về tình hình mọi mặt của lớp, tổ chức tốt các cuộc họp cha mẹ học sinh theo qui định.
 7. Tham gia thi GVCN giỏi cấp ……………
 8. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG NHIỆM VỤ NĂM HỌC
 9. Thực hiện tốt các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh”; “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đực tự học và sáng tạo”; “Hai không” với 4 nội dung và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”cụ thể như sau:
 10. a) Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

 1. b) Cuộc vận động “Hai không” với 4 nội dung

Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc HS ngồi sai lớp

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

 1. c) Cuộc vận động “Mỗi thấy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo

* Về đạo đức

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Về học tập

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

* Về sáng tạo

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

 1. d) Phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, HS tích cực

Làm tốt công tác tuyên truyền vận động HS và CMHS tham gia thực hiện phong trào thi đua.

Xây dựng lớp học sạch, đẹp, an toàn

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Dạy học có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm lứa tuổi, HS được giúp đỡ để tự tin trong học tập;…

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Rèn kỹ năng sống cho HS

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Hướng dẫn HS tham gia tìm hiểu, chăm sóc và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hoá cách mạng ở địa phương

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức lối sống:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; chính sách, pháp luật của Nhà nước; Thực hiện nghiêm túc giờ giấc ra vào lớp, hội họp, các quy định của chuyên môn, thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình, các quy định của địa phương, làm tốt nghĩa vụ của một công dân.
 2. Duy trì sĩ số và nâng cao chất lượng giáo dục (cụ thể đối với cả học sinh dân tộc thiểu số)
 3. a) Duy trì sĩ số: ….%
 4. b) Chất lượng giáo dục:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

 1. c) Chất lương mũi nhọn:

+ Tham gia thi VSCĐ cấp trường ….%; …% loại A còn lại là loại B;

+ Lớp đạt VSCĐ: …………..

+ Thi Violympic cấp trường: … HS

Cấp huyện: ….HS

Cấp tỉnh: …..HS

+ Thi IOE cấp trường: … HS

Cấp huyện: ….HS

Cấp tỉnh: …..HS

+ ……………………………..

Chất lượng cuối năm:

Học sinh HTLH: ….%

Học sinh lưu ban: …. em

Danh hiệu thi đua Tập thể lớp: …………………….

Kết quả các cuộc thi khác: ………………..

 1. Thực hiện các nhiệm vụ khác: (công tác đoàn thể, hoạt động ngoài giờ lên lớp, công tác kiêm nhiệm, …)

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Kết quả cuối năm học: Xếp loại giáo viên chủ nhiệm: ……………

Thực hiện quy chế chuyên môn đầy đủ;

Chuyên đề: …………………………………….

Nội dung đổi mới: ……………………………………….

Tham gia thao giảng: …………………… tiết/năm

Các phong trào, các hội thi: …………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

Giáo viên dạy giỏi cấp: …………………………..

Giáo viên viết chữ đẹp cấp: ……………………

Xếp loại chuyên môn: …………. Xếp loại theo chuẩn nghề nghiệp: …………..

Danh hiệu thi đua: ………………………….

Trên đây là những nội dung cam kết của bản thân tôi với Hiệu trưởng nhà trường trong năm học 20…- 20….. Nếu không thực hiện đầy đủ, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước nhà trường.

GIÁO VIÊN CÔNG ĐOÀN HIỆU TRƯỞNG