Thủ tục 2 người cùng đứng tên sổ đỏ (Cập nhật 2023)

Pháp luật hiện hành không hạn chế số người đứng tên trên sổ đỏ. Trường hợp thửa đất có nhiều người có chung quyền sử dụng đất thì trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ghi rõ tên những người có chung quyền sử dụng đất hoặc tên người đại diện. Thông tin người sử dụng đất sẽ được ghi vào trang 1 của Sổ đỏ.

Hãy cùng tìm hiểu thủ tục để hai người đứng tên chung sổ đỏ qua bài viết dưới đây của Luật ACC.

2 người đứng tên sổ đỏ
2 người đứng tên sổ đỏ

Thông tư 33/2017/TT-BTNMT hướng dẫn việc thể hiện thông tin người sử dụng đất trên sổ đỏ chỉ áp dụng đối với nhà đất thuộc sở hữu chung của nhiều người và theo yêu cầu của người sử dụng. Theo thông tư “Hộ gia đình sử dụng đất thì ghi “Hộ gia đình gồm ông” (hoặc “Hộ gia đình gồm bà”), sau đó ghi họ, tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân của chủ sở hữu. tại điểm a khoản này; địa chỉ nhà hộ gia đình. Trường hợp chủ hộ không có quyền sử dụng đất chung của hộ thì ghi cho người đại diện là các thành viên khác trong hộ có cùng quyền sử dụng đất của hộ. Dòng tiếp theo ghi: “Đồng sử dụng đất, đồng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc đồng sử dụng đất, đồng sở hữu tài sản) với… (ghi họ, tên, năm sinh, tên và số giấy tờ nhân thân, tương ứng) bố, mẹ của các thành viên khác trong hộ gia đình có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất).

Trên sổ đỏ sẽ thể hiện thông tin về các thành viên có chung quyền sử dụng đất trong hộ gia đình, các thành viên khác trong hộ gia đình không có chung quyền sử dụng đất thì không ghi trên sổ đỏ.
Nếu các thành viên có cùng quyền sử dụng đất trong hộ gia đình muốn ghi tên mình trên sổ đỏ thì đều được ghi tên trên sổ đỏ. Đại diện hộ gia đình có thể liên hệ với cơ quan đăng ký có thẩm quyền để nộp, mang theo giấy tờ tùy thân của những người cùng sử dụng mà không phải thực hiện các thủ tục hành chính khác. Hoặc hộ gia đình có thể cử người đại diện đứng tên trên sổ đỏ. Với phương án này, người đại diện hộ gia đình đứng tên trên sổ đỏ.

Các hộ gia đình nên hiểu đúng bản chất của quy định này như trường hợp giao đất không thu tiền đất nông nghiệp, trường hợp bất động sản được tạo lập là tài sản chung của vợ chồng thông qua giao dịch thì chỉ ghi tên vợ. không ghi tên con, kể cả con có tên trong sổ hộ khẩu.

Về vấn đề tài sản chung của vợ liên quan đến quy định của Luật Hôn nhân và gia đình thì tài sản chung của vợ chồng là tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi,… . thu nhập, lợi tức từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thoả thuận là tài sản chung.

Đối với bất động sản theo chế độ Sở hữu chung của vợ chồng thì thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 98 Luật đất đai 2013. Cụ thể, trường hợp quyền sử dụng đất hoặc quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng thì phải ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp vợ và chồng có thỏa thuận ghi tên một người.

Tài sản được xác lập là tài sản chung vợ chồng thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất sẽ ghi tên cả hai vợ chồng.

Theo khoản 2 Điều 98 Luật Đất đai 2013, thửa đất có nhiều người chung quyền sử dụng đất, nhiều người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất thì Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất phải ghi đầy đủ tên của những người có chung quyền sử dụng đất, người sở hữu chung nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất và cấp cho mỗi người 01 Giấy chứng nhận; trường hợp các chủ sử dụng, chủ sở hữu có yêu cầu thì cấp chung một Giấy chứng nhận và trao cho người đại diện.

Căn cứ theo quy định thì tóm lại, số lượng người đứng tên trên Giấy chứng nhận là không có giới hạn.

1. Các trường hợp sổ đỏ đứng tên hai người

Hiện nay, có một số trường hợp sổ đỏ đứng tên hai người sau:

Hai người là vợ chồng hợp pháp

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì trong trường hợp tài sản thuộc sở hữu chung của vợ chồng mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng thì giấy chứng nhận quyền sở hữu, giấy chứng nhận quyền sử dụng phải ghi tên cả hai vợ chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

Theo khoản 4 Điều 98 Luật Đất đai 2013 và khoản 2 Điều 12 Nghị định 126/2014/NĐ-CP thì vợ chồng có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền cấp đổi sổ đỏ nếu muốn thay đổi người đứng tên Sổ đỏ từ 1 người thành 2 người.

Hai người không phải vợ chồng cùng đứng tên trên Sổ đỏ

Không phải chỉ 2 vợ chồng mới có quyền sử dụng chung một mảnh đất. Việc nhiều người không phải vợ chồng có quyền sử dụng chung một mảnh đất ngày càng phổ biến hơn như 2 anh chị em, 2 người cùng góp vốn làm ăn,… Trong trường hợp này, họ có quyền đăng kí quyền sử dụng đất chung, đứng tên 2 người:

Trường hợp 1: Nếu 2 người có nhu cầu được cấp riêng sổ đỏ thì mỗi người được cấp 1 sổ đỏ đứng tên mình. Bên cạnh tên của người đứng tên sổ đỏ, cần ghi đầy đủ tên của các chủ thể có quyền sử dụng đất chung theo quy định cùng dòng chữ: “Cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất (hoặc Cùng sử dụng đất hoặc Cùng sở hữu tài sản) với… (ghi lần lượt tên của những người còn lại có chung quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất)”

Trường hợp 2: Nếu các bên có nhu cầu cấp sổ đỏ chung thì sẽ được cấp 1 giấy chứng nhận và giao cho người đại diện. Trên giấy chứng nhận ghi thông tin của người đại diện và dòng chữ: “Là người đại diện cho những người cùng sử dụng đất (hoặc cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cùng sử dụng đất và cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất) gồm:… (ghi lần lượt tên của những người cùng sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất)“. Để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên hai người không phải là vợ chồng thì cần các giấy tờ chứng minh như: giấy tờ mua bán nhà ở chung, giấy tờ chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế của chung vùng đất.

Như vậy, nhiều người cùng đứng tên trên Sổ đỏ trong khi họ có cùng quyền sử dụng đất, cùng quyền sở hữu tài sản liền kề với đất.

2. Thủ tục để 2 người cùng đứng tên trên sổ đỏ

 

Ứng viên nên làm theo thứ tự sau:

Bước 1: chuẩn bị hồ sơ

Cả hai người phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật:

– Đối với vợ chồng:

Sổ gia đình (hoặc giấy đăng ký kết hôn).
Giấy tờ pháp lý mua bán nhà đất của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân.
Văn bản tặng cho, đồng thừa kế (nếu có). Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo mẫu số 10/ĐK.
Giấy chứng nhận gốc được cấp.

– Đối với 2 người không phải là vợ chồng:

Giấy tờ cá nhân: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.
Giấy tờ chứng minh: Hợp đồng mua bán nhà đất, giấy biên nhận chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế đất chung.
Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo mẫu số 10/ĐK. Giấy chứng nhận gốc được cấp.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Bạn phải nộp đơn tại chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai Quận hoặc dịch vụ một cửa.

Khi nộp hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, tổ chức tiếp nhận, xử lý hồ sơ sẽ thông báo và hướng dẫn bạn nộp bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định trong thời gian tối đa là 03 ngày.

Khi nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai tiến hành:

Bước 1: Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do gia hạn Giấy chứng nhận.
Tổ chức tiếp nhận hồ sơ phải ghi đầy đủ thông tin vào sổ tiếp nhận và trao phiếu cho người nộp hồ sơ.

Bước 2: Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận.

Bước 3: Cập nhật, chỉnh lý sổ đăng ký địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai.

Bước 4: Sau khi có kết quả, cơ quan có thẩm quyền trao Giấy chứng nhận cho người được hưởng hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi về hồ sơ nộp tại cấp xã.

Hi vọng những kiến ​​thức mà chúng tôi cung cấp có thể giúp bạn ứng dụng trong công việc và cuộc sống. Để biết thêm thông tin về các vấn đề đất đai như: hợp đồng đặt cọc chuyển nhượng nhà đất, giấy tờ chuyển nhượng nhà đất, dịch vụ thừa kế đất đai,… từ Luật Học, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

3. Mọi người cũng hỏi

Thủ tục sang tên người đứng tên sổ đỏ như thế nào?

– Bước 1. Chứng thực hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho

– Bước 2. Kê khai nghĩa vụ tài chính

– Bước 3: Nộp hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở (nộp hồ sơ sang tên)

Sổ đỏ đứng tên 2 người chưa đăng ký kết hôn có được không?

Theo quy định tại khoản 2 và khoản 4 điều 98 luật đất đai 2013 thì dù chưa đăng ký kết hôn nhưng vợ chồng có quyền thỏa thuận cùng nhận/mua nhà đất và đứng tên chung trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thừa kế tài sản là nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Khi hai người chuyển nhượng/mua bán nhà đất và làm thủ tục đăng bộ sang tên theo quy định thì sổ đỏ đứng tên hai người. Cả hai sẽ đứng tên trên giấy chứng nhận và sẽ trở thành đồng sở hữu/cổ đông của tài sản đó.

Bạn cùng tên đứng tên trên sổ đỏ có được không?

Điều 207 BLDS 2015, sở hữu chung được xác lập theo thỏa thuận, theo quy định của pháp luật hoặc theo tập quán. Như vậy, các chủ sở hữu có quyền thỏa thuận xác lập quyền sở hữu đối với tài sản chung. Trong trường hợp này, bạn hoàn toàn có quyền thỏa thuận cùng mua đất và cùng đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

TÌM KIẾM TIN TỨC
Mới cập nhật